Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - beskrivning av jorden och människan

Skapad 2017-06-29 07:43 i Regnbågsskolan Gullspång
Vi arbetar med samspelet mellan människa och natur samt metoder och begrepp och hur vi kan samla in information och hur den sedan kan användas.
Grundskola 4 Geografi
Vi ska läsa om hur samspelet sker mellan människan och naturen samt geografiska begrepp och metoder. Hur kan vi samla in information? Hur kan vi använda denna?

Innehåll

Efter avslutat arbete som sker både enskilt, i grupp och i helklass ska du kunna följande:

Vad menas med geografi?

Är en karta en helt korrekt bild av verkligheten? Motivera!

Vilka olika metoder och arbetssätt finns det i geografi?

Vad är en fältstudie? Beskriv i text.

Vad menas med konsumtion, transport och kommunikation?

Vad menas med hållbar utveckling?

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi - beskrivning av jorden och människan

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Redogör för
Vad menas med geografi?
Jag redogör enkelt för vad som menas med geografi. Ex. nämna kartan, jordens utseende...
Jag redogör utvecklat för vad som menas med geografi utifrån några av följande: Ex. nämna kartans funktion, hur människan och jorden påverkar varandra, samla information om en plats.
Jag redogör välutvecklat för vad som menas med geografi utifrån merparten nedan: Ex. nämna kartans funktion, hur människan och jorden påverkar varandra. Jag redogör enkelt varför det som händer på en plats händer just där. Jag redogör välutvecklat för hur människan, jorden och naturen påverkar varandra och hur vi skapar en hållbar framtid.

Kartan

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Motivera
Är en karta en korrekt bild av verkligheten?
Jag nämner en enkel motivering utan att utveckla det. Ex. Kartan är mindre och jorden är så stor så den får inte plats på ett papper.
Jag nämner en enkel motivering och utvecklar den något. Ex. Kartan är en förminskning av jorden och man visar den med skala.
Jag nämner en motivering som jag utvecklar väl. Ex. Kartan är en förminskning av jorden. Kartan har en skala som visar hur många gånger man har förminskat de verkliga avstånden på kartan.

Geografiska metoder och arbetssätt

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ange användningsområden
Vilka olika metoder och arbetssätt finns det i geografi?
Jag anger att vi har kartan som ett sätt att samla in och använda information och att vi kan göra fältstudier.
Jag anger att vi har förutom kartan även fältstudier och GIS (Geografiskt informationssystem). Jag anger hur vi använder några av dessa.
Jag anger kartan och fältstudier och det geografiska informationssystemet, GIS. Jag berättar hur jag eller andra har användning av detta och hur det fungerar i stort.

Fältstudier

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Beskriva i text
Vad är en fältstudie?
Jag beskriver vad man kan göra på en fältstudie på ett enkelt sätt. Jag beskriver vad jag gjorde när jag själv gjorde en fältstudie.
Jag beskriver vad man kan göra på en fältstudie på ett utvecklat sätt. Jag beskriver vad jag gjorde när jag själv gjorde en fältstudie och varför jag gjorde det och vad jag använde för hjälpmedel.
Jag beskriver vad man kan göra på en fältstudie på ett välutvecklat sätt. Jag beskriver vad jag gjorde när jag själv gjorde en fältstudie och varför jag gjorde det och vad jag använde för hjälpmedel och vad jag kom fram till.

Begrepp

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Redogöra för
Vad menas med konsumtion, transport och kommunikation?
Jag förklarar med något eller några enstaka ord vad som menas.
Jag förklarar och ger några exempel på vad det kan handla om.
Jag förklarar och ger några exempel på vad det kan handla om. Jag förklarar även så att jag visar en djupare förståelse för något av begreppen.
Redogöra för
Vad menas med hållbar utveckling?
Jag ger något/några exempel på hur jag själv kan göra för att få en bättre miljö.
Jag ger några exempel på hur jag själv kan göra för att få en bättre miljö och ger exempel på något som är bra eller dåligt för miljön.
Jag ger flera exempel på hur jag själv eller andra kan göra för att få en bättre miljö och ger ex på något som är bra eller dåligt för miljön... Jag tar även upp någon konsekvens för hur andra som kommer att leva på jorden kan påverkas av vårt sätt att leva.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: