👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan. Jorden - formar och formas

Skapad 2017-06-30 08:21 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 4 Geografi Matematik
Vi kommer tillsammans att arbeta med kartan och se vad den innehåller och hur vi kan läsa en karta. Hur gör man en karta och vilka olika kartor finns det? Vi kommer även att arbeta med olika begrepp såsom karta, skala, väderstreck, längdgrad... I den andra arbetsområdet ska vi läsa om hur jorden ser ut och vad som bygger upp jorden och vad som bryter ner den och vilka olika bergarter som ingår i ett kretslopp. Vi kommer även här att arbeta med ord och begrepp såsom jordskorpa, mantel, kärna, vulkan, erosion...

Innehåll

Då vi har arbetat klart med kartan och jorden så ska du kunna följande:

Vad är en karta? Hur gör man en karta?

Varför delas jorden upp i ett gradnät?

Ge exempel på olika typer av kartor och vad de innehåller.

Rita en mental karta.

Leta i en kartbok och få fram olika information. Undersöka karttecken och förklara minst 5 av dessa.

Visa var norr, söder, öster och väster är på en karta.

 

Förklara följande ord och begrepp: karta, skala, väderstreck, längdgrad, breddgrad, gradnät, ekvator, topografisk karta, tematisk karta.

Räkna med skala 1:2 och 1:4 samt 1:10.

Känna till vad skala 1:100 betyder.

 

Vad är det som gör att jordens plattor rör på sig?

Hur och var uppstår en jordbävning?

Ge exempel på olika typer av vulkaner och kunna rita en av dessa. Förklara vilka konsekvenserna kan bli av ett vulkanutbrott?

Hur formar de yttre krafterna landskapet?

Förklara följande ord och begrepp: erosion, bergskedjeveckning, jordskorpa, mantel, kärna, plattor, kontinentaldrift, vulkan, jordbävning, tsunami, glaciär, inlandsis.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ma Ge
Kartan. Jorden - formar och formas

Kartan

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Förklarar och namnger
Vad är en karta? Hur gör man en karta? Varför delas jorden upp i ett gradnät? Vad är längdgrad, breddgrad och ekvator?
Jag förklarar på ett enkelt sätt. Ex. kartan är en bild på en plats så att man kan hitta rätt. Då man gör en karta tittar man på fotografier och ritar av dessa. Gradnät är rutor på kartan för att kunna hitta. Jag förklarar vad längdgrad eller breddgrad är.
Jag förklarar på ett utvecklat sätt. Ex. kartan beskriver hur en plats ser ut. Det är en bild på en plats så att man kan hitta rätt. Man tittar på satellitbilder, flygfoton och går ut och tittar i området och ritar av dessa på kartan. Det är gradnät på kartan för att kunna hitta lättare. Jag förklarar vad längdgrad och breddgrad är.
Jag förklarar på ett välutvecklat sätt. Ex. kartan beskriver hur en plats ser ut och är en beskrivning av verkligheten. Det är en bild på en plats så att man kan hitta rätt. Man tittar på satellitbilder, flygfoton och går ut och tittar i området och en kartritare ritar av dessa. Kartritaren bestämmer hur många detaljer som ska finnas med på kartan. Det är gradnät på kartan för att kunna bestämma läget. Jag förklarar vad längdgrad och breddgrad är och ger exempel på när det är bra att känna till olika lägen.
Beskriver och berättar
Ge exempel på olika typer av kartor och vad de innehåller (topografisk karta, tematisk karta, mental karta) Ritar en mental karta.
Jag beskriver en typ av karta, dock utan att namnge den. Jag ritar en mental karta och berättar hur jag har tänkt genom att beskriva något om den.
Jag beskriver två typer av kartor, och namnger dessa. Jag ritar en mental karta och berättar hur jag har tänkt genom att beskriva flera saker om min karta.
Jag beskriver två typer av kartor, och namnger dessa. Jag ritar en mental karta detaljerat och berättar hur jag har tänkt genom att beskriva flera saker om min karta. Kartan är relativt lätt att tyda av en vuxen.
Förklarar och berättar
Kunna leta i en karta och få fram olika information. Förklara vad olika karttecken betyder, minst 5. Förklara vad ett väderstreck är och peka ut norr, söder, öster och väster på en karta.
Jag försöker leta på en karta och får fram en del information och berättar om något som jag har funnit. Jag kan förklara vad några karttecken betyder. Jag kan peka ut alla väderstrecken på kartan.
Jag försöker leta på en karta och får fram en del information och berättar om flera saker som jag har funnit. Här ställer jag frågor som får samtalet att gå vidare. Jag kan förklara vad minst 5 karttecken betyder. Jag kan peka ut alla väderstrecken på kartan.

Jorden och dess former

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Redovisar
Kunna redovisa följande ord och begrepp: skala, jordskorpa, mantel, kärna, plattor, kontinentaldrift, vulkan, jordbävning, tsunami, glaciär, inlandsis.
Jag redovisar för andra genom att rita eller berätta vad minst fem av orden betyder på ett enkelt sätt.
Jag redovisar för andra genom att rita eller berätta vad alla ord betyder på ett relativt utvecklat sätt d v s sätter samman några av orden så att några bildar ett sammanhang.
Jag redovisar för andra genom att rita eller berätta vad alla ord betyder på ett utvecklat sätt d v s sätter samman flera ord så att det bildar ett sammanhang.
Räknar och förklarar
Kunna räkna med skala 1:2 och 1:4 samt 1:10.
Jag räknar med skala 1:2 och 1:4 genom att rita enkla bilder.
Jag räknar med skala 1:2, 1:4 och 1:10 genom att rita enkla bilder. Här förklarar jag hur jag har ritat.
Jag räknar med skala 1:2, 1:4 och 1:10 genom att rita bilder. Jag förklarar hur jag har ritat och hur jag kom fram till mina mått.
Redogör för och beskriver samband
Vad är det som gör att jordens plattor rör på sig? Hur och var uppstår en jordbävning? Vilka kan konsekvenserna bli av ett vulkanutbrott? Ge exempel på olika typer av vulkaner och rita en av dessa.
Jag redogör enkelt för vad som finns i jordens inre och vad en jordbävning och vulkan är. Jag redogör även för någon vulkan och ritar en vulkan på ett enkelt sätt.
Jag redogör relativt utvecklat för vad som finns i jordens inre och här namnger jag "delarna". Jag redogör även för något samband mellan jordens inre och hur en jordbävning och vulkan uppstår. Jag kan beskriva vad konsekvenserna kan bli av ett vulkanutbrott. Jag redogör även för någon vulkan och ritar en vulkan på ett utvecklat sätt där delarna framgår tydligt.
Jag redogör på ett utvecklat sätt för vad som finns i jordens inre och här namnger jag alla "delar". Jag redogör även för flera samband mellan jordens inre och hur en jordbävning och vulkan uppstår. Jag kan beskriva vad konsekvenserna kan bli av ett vulkanutbrott utifrån flera perspektiv. Jag redogör även för någon vulkan och ritar en vulkan på ett utvecklat sätt där delarna framgår tydligt.
Uttrycker
Vad menas med erosion, bergskedjeveckning och kontinentaldrift? Hur formar de yttre krafterna landskapet?
Jag uttrycker mig på ett enkelt sätt vad som menas med två av orden. Jag ritar eller uttrycker på annat sätt hur landskapet kan formas.
Jag uttrycker mig på ett relativt utvecklat sätt vad som menas med alla tre ord. Här uttrycker jag mig på fler sätt så att orden förtydligas ex. genom att rita och förklara. Jag ritar och uttrycker på annat sätt hur landskapet formas. Bilden är tydlig.
Jag uttrycker mig på ett utvecklat sätt vad som menas med alla tre ord. Här uttrycker jag mig på fler sätt så att orden förtydligas ex. genom att rita och förklara. Jag ritar och uttrycker på annat sätt hur landskapet formas. Bilden är mycket tydlig och där skeenden framgår.