👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt rum som barnboksillustration år 5

Skapad 2017-06-30 10:28 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Pedagogisk planering med bedömningsmatris för bild år 4
Grundskola 4 Bild
Bilder har en stor betydelse för hur vi uppfattar oss själva och vår omvärld. Vi lever i ett samhälle där vi ständigt möter bilder med olika syften t ex för att informera oss om något, underhålla oss eller ge oss känslomässiga upplevelser. I den här uppgiften ska ni arbeta med rum, illustrationer, bildtext och känslor. Ni ska utifrån en berättelse rita en bild som illustration. Bilden ska förmedla den känsla som finns i texten. Ni ska rita och måla på samma sätt som någon av de fyra barnboksillustratörerna ni har diskuterat.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap samt att framställa bilder med olika tekniker och material.

Arbetssätt

För att utveckla de olika förmågorna i ämnet bild kommer vi att behandla olika delar av det centrala innehållet. Du kommer att få:

- skapa en bild med djup. Du ska rita ett rum utifrån centralpunktsperspektiv

- uttrycka dig med bild och text, t ex. en händelse eller en känsla.

- göra bilder och prova olika verktyg/tekniker och material.

- förstå och inspireras av ett urval illustratörer och barnboksförfattare.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • utföra  praktiska uppgifter och delta  i diskussioner om bilder.  
 • framställa bilder som förmedlar ett visst budskap.
 • använda olika tekniker för bildframställning.

 

Uppgifter

 • Mitt rum som barnboksillustration.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Mitt rum som barnboksillustration

2
3
4
Berätta med bilder
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med och vad någon tycker. Du gör budskapet i din bild på ett ganska tydligt sätt.
Du kan skapa utvecklande bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i din bild tydligt på ett bra sätt.
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i din bild tydligt på ett mycket bra sätt
Tekniker, verktyg och material
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i din bild.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i din bild.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material. Du använder dem på ett varierat och mycket bra sätt och med många ideér för att skapa olika uttryck i din bild.
Kombinera bildelement
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra sätt i din bild.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett bra sätt i din bild.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett mycket bra sätt i din bild.
Utveckla idéer med bilder
Du kan hjälpa till att utveckla idéer utifrån en förlaga. Du kan till viss del omarbetar andras idéer och använda material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer som du fått hjälp med att komma på, utifrån en förlaga. Du kan omarbetar andras idéer och använder material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer utifrån en förlaga. Du omarbetar andras idéer och använder material som finns för att inspirera till skapande.
Arbetsprocessen
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Planering
Du kan med utförligare genomgångar ta till dig och förstå instruktioner både skriftligt och muntligt. Du kan med hjälp komma igång med ditt arbete och utveckla strategier för att bli klar i tid.
Du kan med viss repetition ta till dig och förstå instruktioner både skriftligt och muntligt. Du kommer relativt snabbt igång med ditt arbete och med hjälp av olika strategier blir du klar i tid.
Du kan ta till dig och förstå instruktioner både skriftligt och muntligt vilket gör att du kommer igång med ditt arbete snabbt. Du planera ditt arbete väl och jobbar lugnt och systematiskt. Du blir klar i tid.
Reflektion
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.