👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lösa problem. Vecka 35-50

Skapad 2017-07-04 08:52 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 7 – 9
Vad har du för framtidsdrömmar? Hur vill du bo? Vad vill du syssla med? Hur vill du spendera din fritid? Vi kommer öva på kunskaper och förmågor som kommer hjälpa dig att fatta välgrundade beslut för att kunna få ditt drömliv.

Innehåll

Varför ska jag lära mig detta?

För att kunna reflektera över och lösa problem och fatta bra beslut i din vardag.

För vem eller vilka fler kan mina kunskaper vara värdefulla just nu?

Elever i F-3 och 4-6 som du får visa problemlösningar för.

Vad ska jag lära mig? 

 • Lösa problem.
 • Formulera problem.
 • Reflektera över olika strategier, metoder, modeller och resultat.
 • Samtala om olika problemlösningar.
 • Resonera om olika problemlösningar.

Hur ska jag lära mig?

 • Genomgångar
 • Studiefilmer
 • Lösa problem enskilt
 • Lösa problem i par/grupp
 • Återkoppling på era problemlösningar
 • Hitta på egna problem som andra ska lösa

Hur ska jag visa mina kunskaper?

Förklara och visa hur du har löst problem.

Det kan du göra på flera olika sätt både muntligt och skriftligt.

Tex för...

 • lärare
 • andra elever i din grupp
 • elever i F-3 och 4-6

Förmågor

 • Förmågan att reflektera
 • Idéutvecklingskompetens
 • Kommunikationskompetens

 

 

 

Matriser

Problemlösning Vecka 35-50

Problemlösning

Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Lösningsstrategier och metoder
Du behöver visa att du kan lösa problem i bekanta situationer.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt .
Lösningsstrategier och metoder
Du behöver visa hur du väljer och använder strategier och metoder för att lösa problem.
Du kan välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Matematiska modeller
Du behöver bidra till att formulera enkla matematiska modeller när du löser problem.
Du kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonerande om tillvägagångssätt
Du behöver föra resonemang om hur du löser problem.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur du löser problem.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
Rimlighetsbedömning
Du behöver resonera om resultatets rimlighet.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Alternativa lösningsmetoder
Du behöver bidra till att ge förslag på något annat sätt att lösa ett problem.
Du kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt

Kommunikation

Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Redogöra och samtala om tillvägagångssätt
Du behöver berätta och förklara hur du har löst ett problem.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Användning av uttrycksformer
Du behöver använda matematiska uttrycksformer när du löser problem. Tex figurer och diagram.
Du använder då matematiska uttrycksformer, exempelvis symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner, med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder då matematiska uttrycksformer, exempelvis symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner, med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder då matematiska uttrycksformer, exempelvis symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner, med god anpassning till syfte och sammanhang.
Föra och följa matematiska resonemang i samtal och diskussioner
Du behöver framföra och bemöta matematiska argument.
I redovisningar och diskussioner kan du föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner kan du föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner kan du föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.