👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning Freden Hjärtat och Pilen

Skapad 2017-07-05 09:03 i Förskolan Freden Ludvika
Inskolninsplanering för avd. Pilen & Hjärtat
Förskola
Skapa trygga barn och vårdnadshavare

Innehåll

Mål

Vi strävar efter att skapa trygga barn.
Att ha fasta rutiner som barnen har lätt att lära in
och hjälper dom att finna trygghet i förskolans verksamhet.
Vi ser inskolningen som ett viktigt tillfälle att lära känna varandra
och skapa bra relationer mellan vårdnadshavare, pedagoger och barn.
Att få en barngrupp där alla känner sig välkomna och trivs.

 

Metod/Genomförande

 

Vi vill få vara inskolningar att vara så likvärdiga som
möjligt men samtidigt individuella.
Varje barn får en egen inskolningspedagog som sedan kommer att bli dess mentor.
Pedagogen ska se till barnets behov och efter det planera inskolningen för
bästa möjliga resultat för barn, vårdnadshavare och pedagoger samt barngrupp.
Barnet kommer att introduceras i en mindre barngrupp i början för att sedan delta i alla avdelningens rutiner och aktiviteter innan inskolningen är klar.
Pedagogen ska ge tydliga instruktioner till vårdnadshavare där man förklarar att vårdnadshavarens roll i starten på inskolningen är att sköta närkontakten med barnet tex byta blöja, på & avklädning och tröstar så barnet kan ''tanka'' sin trygghet hos vårdnadshavaren.
Pedagogen leker och underhåller barnet medans vårdnadshavare håller sig i bakgrunden.
Inför den första lämningen informerar pedagogen om hur viktigt det är att ha en snabb och tydlig avskedsrutin.
Att ha ett föremål från hemmet kan vara en trygghet för barnet att ha med på förskolan.
Första gången barnet lämnas är det under en kortare stund .
Man kommer sedan trappa upp tiden dag för dag och samtidigt planera in lunch och vila
i takt med den utökade tiden.
Pedagogen förklarar upplägget inför kommande dag innan barnet har gått hem från förskolan.

 

 

 

Dokumentation

All dokumentation kommer att ske via unikum.
Vi kommer att använda oss av bild och text via dator och ipad.

Utvärdering/Uppföljning

Via inskolningssamtal och kommunikation

 

 

 

Kopplingar till Läroplanen

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016