Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

engelska åk 3 ht 2017

Skapad 2017-07-09 16:03 i Varekils skola Orust kommun
Grundskola F – 3
Syfte/Långsiktiga mål: Analys: Vi tycker att eleverna kan förstå viss enkelt tal, men behöver utveckla förmågan att kunna kommunicera. Eleverna ska utveckla sin förmåga att använda språket i olika situationer. Förmågor i fokus: Förmåga att förstå enkelt engelskt tal och engelsk skrift Förmåga att kommunicera och skriva med enkla fraser och uttryck Förmåga att anpassa språket efter olika syften

Innehåll

Centralt innehåll:

Intressen, personer och platser

Olika former av enkla samtal och dialoger

Filmer och dramatiserade berättelser

Enkla instruktioner och beskrivningar

Enkla presentationer

 

Konkretisering av målen:

Vad ska eleverna kunna?(faktakunskaper/ord/teorier)

Platser: town, country, house, kitchen, bathroom, living room, bedroom, forest, sea, river, tree

Möbler: table, chair, bed, TV, sofa, armchair, lamp

Fraser: Where are you?, I’m in the…, This is a/an…, What’s that?, It’s a/an…, Where do (…)live?, They live in…, Can you…?, Yes, I can/No, I can’t

Djur: elephant, lion, tiger, monkey, giraffe, crocodile, dog, cat, bird, snake, spider, fish

Fordon: car, bus, plane, train, bike, motorbike

Verb: running, walking, riding, driving, flying

Adjektiv: cold, hot, wet, dry

Kläder: hat, coat, socks, shoes, trainers

 

Vad ska eleverna kunna göra med sina kunskaper?(förmågor och färdigheter)

Eleverna ska kunna kommunicera med varandra, ge och ta enkla instruktioner samt läsa, skriva och förstå enkel text.

Bedömning:

Du kan använda ord och fraser, både muntligt och skriftligt, för att förstå och göra dig förstådd.

Bedömningsverktyg:

Aktivt deltagande under lektionerna samt muntlig kommunikation och enkla skriftliga arbeten

Genomförande:

Färdighetsträning i grupp, par eller individuellt

Enkel dokumentation/skrivövningar bland annat från What´s up?

Tydliggöra målen för eleverna

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: