Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ipad spel black thorn

Skapad 2017-07-10 18:38 i Vegalyckan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 1 – 9 Teknik
Här kan du skriva en inspirerande text.

Innehåll

Mål

Att samarbeta i olika grupper kring ett gemensamt uppdrag. Att se allas del i det, kunna hjälpas åt. Fånga både killar och tjejer tillsammans.

Arbetets innehåll

Att tillsammans lösa spelet

Arbetssätt och redovisningsform

Koppla in Ipaden på projektorn eller spegla den till tven, en elev styr och de andra visar var den ska gå, hämta och göra. Byt den som styr efter ett tag. Den som styr får inte ta egna intiativ, ska bara lyssna in de andra. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: