👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO årskurs 2

Skapad 2017-07-20 22:06 i Bårslövs skola Helsingborg
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Undervisningen i de naturorienterade ämnena ska syfta till att utveckla kunskaper samt skapa nyfikenhet och intresse för att veta mer om sig själva, naturen och sin omvärld. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. (Lgr11, s.111)

Innehåll

Arbetsområde:

Luft och vatten

 • Vad är luft och varför är det viktigt?
 • Luftens egenskaper 
 • Vattnets olika former
 • Vattnets kretslopp
 • Undersökningar och experiment

Rymden

 • Jorden, solen och månens rörelser och vad det innebär för oss på jorden
 • Solsystemet
 • Stjärnbilder
 • Rymdfarkoster och rymdfärder

Kropp och hälsa

 • Vad är viktigt för en god hälsa?
 • Sinnen
 • Kroppens delar

Fjärilstema

 • Fjärilens livcykel
 • Insekter
 • Näringskedjor

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Grupparbete och enskilt arbete, både inne och ute. 
 • Samtala och diskutera
 • Se faktafilm
 • Läsa faktatexter
 • Läsa skönlitterärt
 • Sjunga sånger
 • Undersökningar och experiment
 • Fältstudier och observationer

Matriser

NO
NO årskurs 2

Luft och vatten

 • Bi  1-3   Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • Bi  1-3   Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
Påväg att uppnå
Uppnått
Jag vet vilka egenskaper luft har.
Jag kan berätta om vattnets olika former.
Jag kan förklara vattnets kretslopp.

Rymden

 • Bi  1-3   Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
Påväg att uppnå
Uppnått
Jag kan förklara jorden, solen och månens rörelser.
Jag kan namnen på planeterna.
Jag kan förklara varför solen är en viktig stjärna.
Jag kan namnge några stjärnbilder.
Jag vet att månen har olika faser. (Fullmåne, halvmåne, nymåne)

Kropp och hälsa

 • Bi  1-3   Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Bi  1-3   Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Bi  1-3   Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
Påväg att uppnå
Uppnått
Jag kan förklara hur mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer påverkar hälsan.
Jag kan namnen på våra fem sinnen och vet hur de fungerar.
Jag kan namnen på våra kroppsdelar och kan berätta om hur någon del i kroppen fungerar.

Fjärilstema

 • Bi  1-3   Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Bi  1-3   Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Bi  1-3   Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
Påväg att uppnå
Uppnått
Jag kan undersöka och dokumentera en fjärils livcykel.
Jag kan beskriva fjärilens livcykel. Larv/puppa/fjäril.
Jag vet att fjärilen är en insekt och kan förklara varför.
Jag kan beskriva en enkel näringskedja.