Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Helsingborg - vår stad

Skapad 2017-07-31 13:09 i Söderskolan Helsingborg
Vi ska skapa ökad kunskap och kännedom om vår stad, för att kunna ta del av vad den erbjuder. Kulturinstitutionerna har en naturlig del i lärandet.
Grundskola F – 5 Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Vi upptäcker Helsingborg och söker efter dess spännande historia. Varför heter det Helsingborg, Stenbocksgatan och Dunkers kulturhus? Vet du det?

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska...

* kunna ta in information muntligt under våra stadspromenader

* kunna samtala och resonera om våra studiebesök i staden

* kunna bearbeta muntlig och skriftlig information i klassrummet

* kunna skriva en beskrivande text

* utöka ditt ordförråd med nya begrepp som rör temat och kunna använda dem i rätt sammanhang.

  

 Så här ska vi arbeta..

* se och läsa om historiska byggnader och minnesmärken (procedurförmåga)

* forska om namn på gator och torg (procedurförmåga)

* skriva beskrivande texter enligt genre (6-fältaren), (kommunikations- och begreppsförmåga)

* göra stadsvandringar (procedurförmåga)

* göra studiebesök på Kärnan och Rådhuset (procedurförmåga)

* använda böcker, Internet för att söka information (kommunikations- och begreppsförmåga)

 

 Vi kommer att bedöma hur du....

* skriver en beskrivande text enligt genrepedagogiken (kommunikationsförmåga)

* söker och sammanställer information om Helsingborgs historia (procedurförmåga)

* använder ord och begrepp som vi tränat i temat (begreppsförmåga)

 

 
 

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO SvA
So, åk3

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
KOMMUNICERA
Samtala om Besvara och ställa frågor Reflektera Framföra åsikter/synpunkter Kommentera
Deltar i enkla samtal genom att främst besvarar enkla frågor.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor. Framför egna tankar och åsikter men utan att motivera dem.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa frågor. Framför egna tankar och åsikter, kopplat till egna erfarenheter.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa frågor samt ställer följdfrågor för att föra samtalet vidare. Framför egna tankar och åsikter. Motiverar dem genom att koppla dem till fakta eller erfarenheter.
HANTERA INFORMATION
Ta del av information Söka information Sammanställa resultat
Använder med stöd någon av de källor läraren tagit fram.
Använder de källor läraren tagit fram. Väljer ut information, men behöver viss hjälp med att avgöra vilken som är viktig för uppgiften.
Använder de källor läraren tagit fram. Väljer ut information själv till uppgiften.
Använder olika slags källor och väljer de som är lämpliga för uppgiften. Väljer lämplig information och använder den i rätt sammanhang. Förklarar varför informationen är lämplig.
ANVÄNDA ORD OCH BEGREPP
...kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara
Behöver stöd med att använda lämpliga ord och begrepp som hör till ämnet.
Använder enstaka lämpliga ord och begrepp som hör till ämnet.
Använder ofta väl kända ord och begrepp i rätt sammanhang.
Använder ord och begrepp kopplat till ämnet på ett lämpligt sätt och i rätt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: