👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddhism

Skapad 2017-08-01 10:47 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Religionskunskap
Gemensamt för hinduismen och buddhismen är uppfattningen om världen och människans liv. Allt i livet är underkastat det eviga kretsloppet av födelse, liv, död och återfödelse. Man tänker sig livet som en cirkel utan början eller slut. Därför kallas de båda religionerna för cirkulära religioner.

Detta kretsloppstänkande påverkar människornas handlingar och tankar på ett mycket konkret sätt, vilket ni nu kommer att få lära er mer om.

Innehåll

Mål

 

De förmågor som du ger möjlighet att utveckla inom ramen för arbetsområdet är:

 • analysera religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och händelser i samhället
 • resonera kring likheter och skillnader inom religionerna
 • reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet samt
 • söka information om religioner och värdera källornas relevans och trovärdighet

Arbetets innehåll

Det här arbetsområdet kommer att ägnas åt de österländska religionerna Hinduismen och Buddhismen, som har många likheter, men också olikheter, med varandra. Ni bör känna till själva läran, viktiga begrepp, ledargestalter, skrifter, olika inriktningar, viktiga gudar och kunna se skillnader och likheter mellan religionerna.


Under första delen av arbetsområdet, fokuserar vi på världsreligionerna hinduism och buddhism. Under andra delen skriver ni en fördjupning kring två valfria världsreligioner där ni jämför och analyserar dessa.

Arbetssätt och redovisning

Lektionerna ägnas åt genomgång av centrala begrepp, film, övningar och diskussioner där jag lyfter fram vad som är viktigt inom religionerna. Vi använder oss av boken Religion och liv 9. Läxor i form av instuderingsfrågor.


Du kommer få möjlighet att visa upp dina kunskaper dels genom ett skriftligt kunskapstest och dels genom att skriva en mindre fördjupning där du analyserar och jämför två valfria religioner med varandra.

Bedömning

Bedömning sker utifrån matrisen i religion.

Självfallet ser jag även till vad du visar under genomgångar, diskussioner och övriga arbetsmoment.
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9

Matriser

Re
De österländska religionerna; Hinduism och Buddhism