Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden åk 4

Skapad 2017-08-02 18:31 i Tallbacksskolan Tierp
Vikingatiden, ett arbetsområde i historia för åk 4.
Grundskola 4 Historia
Vikingatiden. Nu ska du få lära dig mer om vikingar. Vad hände hemma i byn och på resorna? Det ska vi ta reda på tillsammans.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Utifrån det ni vill veta om vikingatiden och utifrån kursplanernas syfte, innehåll och kunskapskrav kommer vi jobba med följande frågor:

 • När var vikingatiden?
 • Vilka var vikingarna? Var kom de ifrån? Hur var de?
 • Hur levde vikingarna?
 • Hur byggde de sina skepp?
 • Varför reste de och vad gjorde de på sina resor?
 • Var reste vikingarna?
 • Varför skrev de runor?
 • Vad hade de för religion?
 • Varför tog vikingatiden slut?
 • Hur kan vi veta något om vikingarna?
 • Vad finns det för spår från vikingatiden i vårt samhälle idag?

Hur ska vi lära oss? (Arbetssätt och undervisning)

Utifrån kursplanernas syfte, innehåll och kunskapskrav kommer vi lära oss om vikingatiden på följande sätt:

 • lyssna på pedagogens genomgångar
 • se filmer (SLI)
 • läsa böcker/texter
 • söka på internet (ex So-rummet)
 • färglägga/skapa
 • Arbeta Kooperativt (KL) i lärgrupp, med axelkompis/ögonkompis

 Bedömning

I arbetet om vikingatiden bedömer vi din förmåga att:

 • använda historiska begrepp kring vikingatiden
 • beskriva hur det var att leva på vikingatiden för olika människor (män, kvinnor, barn, trälar)
 • berätta om vikingarnas resor, vart och varför de reste och vad det fick för konsekvenser
 • visa och förklara spår från vikingatiden i den tid vi lever i
 • använda historiska källor för att dra slutsatser om hur människor levde på vikingatiden och hur källorna kan användas
 • söka, granska, välja ut och sammanställa information om vikingatiden
 • förklara varför vikingatiden tog slut

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vikingatid, historia år 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historiska begrepp
Använder de historiska begreppen på ett i huvudsak fungerande sätt. Du ger enkla exempel på betydelsen av olika begrepp, t.ex. vikingatid, historiska källor och asatro.
Använder de historiska begreppen på ett relativt väl fungerande sätt. Du ger exempel på betydelsen av olika begrepp , t.ex. vikingatid, historiska källor och asatro och bakgrunden till dessa.
Använder de historiska begreppen på ett väl fungerande sätt. Du ger utförliga exempel på olika begrepp, t.ex. vikingatid, historiska källor och asatro
Redogöra hur kvinnor, män och barn levde
Kan redogöra för olika gruppers levnadsvillkor.
Kan redogöra för olika gruppers levnadsvillkor och gör enkla jämförelser.
Kan redogöra för olika gruppers levnadsvillkor, för jämförelser mellan dessa samt argumenterar för sina slutsatser.
Jämföra likheter och skillnader
Ger exempel på hur människor lever idag och hur de levde på vikingatiden utan att jämföra.
Beskriver likheter och/eller skillnader mellan hur människor lever idag och hur de levde på vikingatiden.
Beskriver såväl likheter som skillnader mellan hur människor lever idag och hur de levde på vikingatiden. Argumenterar för sina slutsatser.
Redogöra för vikingarnas olika resor
Kan förklara begreppen vikingatåg och handelsresor.
Kan förklara begreppen samt ange olika orsaker till resorna.
Kan förklara begreppen, anger olika orsaker till resorna samt förklarar vilken betydelse dessa hade för samhället.
Redogöra om historiska källor
Känner till någon eller några historiska källor.
Ger exempel på några historiska källor och redogör vad för information man kan få av dem.
Ger exempel på några historiska källor och redogör vad för information man kan få av dem. Ger exempel på källkritiskt förhållningssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: