👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pepparkakshus v. 51

Skapad 2017-08-04 10:30 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Teknik
Det är tävlingsdags! Ditt uppdrag är att bygga det stabilaste och mest hållbara pepparkakshuset. Ni får en dag på er och efter det röstar en jury om vilket pepparkakshus som har bäst konstruktion och design. Syftet med tävlingen är att ni ska få en större förståelse för vad som krävs för att bygga stabila konstruktioner.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

I projektet kommer du att få lära dig: 

- Hur man ritar en skiss och vad som ska finnas med på en skiss

- Att olika material har olika egenskaper

- Hur olika konstruktioner kan påverka hållfastheten

- Följande begrepp: tryckfasthet, draghållfasthet, elasticitet, balk, armering, korrugering och fackverk

Hur ska jag lära mig?

Vi kommer att göra följande aktiviteter för att ni ska få grundläggande kunskaper om ämnet: 

- Film om hur man ritar en skiss. 

- Genomgång om hållfasthet och konstruktion. 

 

Sedan kommer ni att få följande uppdrag: 

Ni ska bygga det mest stabila och hållfasta pepparkakshuset med bäst design. Ni får en förpackning med pepparkaksdeg, kristyr och limpistoler till ert förfogande. Om ni vill använda andra material måste ni fråga en lärare innan. Det är inte tillåtet att lägga allt i en hög i mitten utan byggnaden ska vara ihålig inuti.  

- Rita en detaljerad skiss med mått, symboler och förklarade ord över ert pepparkakshus

- Baka och bygg pepparkakshuset

- Dokumentera under tiden med bilder och anteckningar om vilka problem ni har stött på och hur ni har löst de. 

Hur ska jag visa mina kunskaper?

Ni ska kunna hålla i en kort presentation av ert pepparkakshus för en lärare. I presentationen ska ni förklara hur ni har gjort för att ert pepparkakshus ska vara så stabilt och hållbart som möjligt. Beskriv även hur ni har gått till väga, problem som ni har stött på och hur ni har löst de.   

Förmågor

Du får i detta projekt tillfälle att öva din problemlösningsförmåga samt din analyseringsförmåga. 

Verklig mottagare

Ni är varandras mottagare och en jury kommer att avgöra vilket pepparkakshus som är stabilast och har bäst design. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Pepparkakshus v. 51

Teknik

Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.