👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2017-08-04 20:06 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med Hösten som tema och bland annat fördjupa oss i fotosyntes och näringskedjor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att fördjupa dina kunskaper om årstidsväxlingar i naturen och vad som händer med djur och växter i närmiljön under hösten. Fokus kommer framförallt att vara att du förstår olika samband i naturen i form av livscykler och näringskedjor. 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att...

 • känna igen årstider (hösten).
 • några växter och djurs livscykler och anpassning till olika årstider.
 • förklara någon enklare näringskedja.
 • genomföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Detta bedömer jag genom att...

 • följa ditt arbete i helklass, grupp och individuellt.
 • lyssna till sina förklaringar och resonemang.
 • läsa och studera dina dokumentationer.

Undervisning och arbetsformer

För att utveckla dina förmågor kommer vi bland annat att...

 • utforska vår närmiljö tillsammans.
 • läsa och skriva gemensamma texter.
 • se naturvetenskapliga filmer.
 • arbeta såväl individuellt, grupp och helklass.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3