Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klädsömnad åk 5

Skapad 2017-08-04 22:00 i Resarö skola Vaxholm Stad
Att utveckla din förmåga där du får designa och sy ditt personliga klädesplagg.
Grundskola 5 Slöjd
I textilslöjden i år 5 kommer eleven att lära sig klädsömnad i form av att sy en tröja. Där eleven får designa sitt personliga klädesplagg genom att välja färg eller tryck på material och att tillverka en symbol eller text som fototryck att dekorera med. Det kommer att vara gemensamma praktiska genomgångar av hur man går tillväga och hur man använder sig av en skriftlig arbetsbeskrivning.

Innehåll

Syfte för arbetsområdet

 • Arbeta med klädsömnad, sy och designa en egen tröja.
 • I det här arbetsområdet får eleven möjlighet att ta vara på och utveckla de kunskaper eleven fått i tidigare årskurser.
 • Eleven får möjlighet att utveckla både sin ämnesspecifika förmåga, såväl som sin förmåga att ta ansvar och samarbeta.
 • Främst tränar vi på att arbeta kreativt med att uttrycka ett personligt uttryck, nästan ingen tröja är den andra lik. Men vi tränar också på att under arbetsprocessens gång kunna planera, ta egna initiativ, arbeta efter muntliga praktiska och skriftliga instruktioner, delvis driva projektet framåt på egen hand och reflektera över hur arbetet gick i slutet av lektionen (loggbok/utvärdering).

 

   

Undervisningen i klassrummet

Hur arbetet ska genomföras;

 • Gemensam genomgång av hur en planering görs med skiss, tygklipp och en förklaring på vilken symbol som ska tryckas.
 • Gemensam genomgång av hur man ritar av mönstermallar i rätt storlek och hur delarna ska sitta på kroppen.  
 • Gemensam genomgång av mönsterutlägg, rita ut sömsmån med fiffikus och tillklippning.
 • Eleven syr sitt klädesplagg med hjälp av skriftliga och muntliga praktiska instruktioner uppdelat på varje lektion.
 • Eleven utvärderar och dokumenterar sitt arbete i sin loggbok varje vecka och i utvärderingen efter avslutat arbete.

Bedömningen baseras på elevens förmåga att;

 • planera, designa och skapa ditt egna personliga klädesplagg.
 • formge och framställa slöjdföremål i rätt material utifrån instruktioner.
 • använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt. 
 • välja tillvägagångssätt och ge motiveringar till dina val.
 • formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • ge omdömen i loggboken och utvärderingen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Förmågor och mål för arbetet

Ämnesspecifika förmågor:
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Kommunikation:
Ge omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Reflektion:
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Kreativitet:
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Kunskapskraven år6 i matrisform

Kunskapsmatris slöjd år 6

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Formge, tillverka efter instruktioner.
Kan formge och tillverka enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner…
… på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt. - formgivning - föremålets kvalitet - val av material - arbetar efter instruktioner
… på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt. - formgivning - föremålets kvalitet - val av material - arbetar efter instruktioner
… på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt. - formgivning - föremålets kvalitet - val av material - arbetar efter instruktioner
Verktyg, redskap, tekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner…
… på ett i huvudsak fungerande sätt. - symaskin - stickor - virknålar - såg - Skärande verktyg
… på ett säkert och ändamålsenligt sätt - symaskin - stickor - virknålar - såg - Skärande verktyg
… på ett säkert och ändamålsenligt sätt. - symaskin - stickor - virknålar - såg - Skärande verktyg
Syfte och miljö
Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och…
… ger enkla motiveringar till sina val. - syfte - miljöaspekt - val av tillvägagångssätt
… ger utvecklade motiveringar till sina val. - syfte - miljöaspekt - val av tillvägagångssätt
… ger eleven välutvecklade motiveringar till sina val. - syfte - miljöaspekt - val av tillvägagångssätt
Idéer
Med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial…
… kan eleven bidra till att utveckla idéer. - ja - på väg
… kan eleven utveckla idéer. - ja - på god väg
… kan eleven utveckla idéer och kan dessutom själv söka upp inspirationsmaterial. - ja
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen…
… bidrar eleven till att formulera och väljer handlingsalternativ som leder framåt. - bidrar till att formulera handlingsalternativ - bidrar till att välja handlingsalternativ
… formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. - formulerar efter viss bearbetning handlingsalternativ - väljer efter viss bearbetning lämpliga handlingsalternativ
… formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. - formulerar handlingsalternativ - väljer lämpliga handlingsalternativ
Omdömen
Om sin arbetsinsats och hur den har påverkat föremålets kvalitet kan eleven…
… ge enkla omdömen. - om arbetsinsatsen - om hur arbetsinsatsen har påverkat resultatet
… ge utvecklade omdömen. - om arbetsinsatsen - om hur arbetsinsatsen har påverkat resultatet
… ge välutvecklade omdömen. - om arbetsinsatsen - om hur arbetsinsatsen har påverkat resultatet
Tolka
Eleven kan tolka slöjdföremåls uttryck som symboler, färg, form och material
… att föra enkla resonemang kring. - symboler - färg - form - material
… att föra utvecklade resonemang kring. - symboler - färg - form - material
… att föra välutvecklade resonemang kring. - symboler - färg - form - material
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: