👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filtfigur åk 3

Skapad 2017-08-05 09:03 i Resarö skola Vaxholm Stad
Under några veckor ska du sy en figur i filt som du själv ritar
Grundskola 3 Slöjd
Kan man sy i filttyg? Vad är filt? Är det svårt? Kan man sy vad man vill? Monster, ugglor, robotar, roliga figurer, drakar.....I fantasins värld är allt möjligt ..följ med och skapa.

Innehåll

Syfte för arbetsområdet

Vad du ska lära dig?

 • Att planera ditt arbete
 • Att komma med förslag till en enkel figur som du själv ritar
 • Använda olika redskap i samband med tillverkandet
 • Ta ansvar för ditt arbete
 • Förklara hur du har arbetat

Varför just detta?

För att du ska utveckla din förmåga att skapa med hjälp av olika material

 

Undervisningen i klassrummet

Hur ska du lära dig?  Du ska lära dig genom att:

 • Du gör en enkel skiss så att andra förstår hur din figur kommer att se ut
 • Du använder rätt verktyg och material på ett lämpligt sätt
 • Vi har gemensamma muntliga praktiska genomgångar som du kan lyssna på och ta till dig
 • Du tar ansvar för att göra klart ditt slöjdarbete
 • Vi reflekterar tillsammans över hur arbetet har gått, om vad som är lätt och svårt och hur man arbetar med problemlösning

Bedömningen baseras på elevens förmåga att;

Vad som kommer att bedömas?

 • Att du kan komma med egna förslag på en filt figur
 • Att du kan använda verktyg på rätt sätt
 • Att du tar ansvar för ditt slöjdarbete
 • Att du kan berätta hur du har arbetat och komma med förslag till förbättringar
 • Att du kan följa en muntlig instruktion
 • Ditt slutliga färdigställda slöjdarbete 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Mitt första slöjarbete -att sy en "Filtis" ( en figur i filt)

Nivå 1
Jag kan själv söka efter ideer och lösa enkla problem, välja rätt verktyg och material med hjälp av läraren. Jag kan arbeta efter en kort muntlig instruktion som jag har fått av min lärare. Jag färdigställer mitt arbete med hjälp av läraren och jag kan berätta kort om mitt arbete.
Nivå 2
Jag kan presentera mina egna idéer och gör aen egen skiss. Jag kan lösa problem själv och använda slöjdens verktyg. Jag kan arbeta efter en längre instruktion.Jag kan berätta på ett tydligt sätt min arbetsprocess.
Nivå 3
Jag kan presentera min idé, göra en skiss och bedöma om det är genomförbart. Jag behärskar slöjdens verktyg. Jag arbetar självständigt efter en intruktion. Jag kan utvärdera min arbetsinsats och min slöjdprodukt på ett mycket utvecklat sätt.