👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2017-08-05 18:39 i Kopperskolan Stenungsund
Grundskola 2 Matematik
Planering och matris för åk 2 i matematik

Innehåll

 

 Följande mål ligger till grund för undervisningen i matematik för detta läsår i åk 2.

 • Talområdet 0 - 1000 
 • Udda och jämna tal
 • Addition och subtraktion-> 20
 • Algoritm med addition och subtraktion -> 100
 • Multiplikation tabell 2, 5 och 10
 • Enkel division 
 • Enkla bråk
 • Geometri 2D och 3D
 • Positionssystemet (ental, tiotal och hundratal
 • symmetri
 • Massa kg, hg och g
 • Volym l och dl
 • Längd m, dm, cm och mm
 • Klockan analog
 • Problemlösning
 • Enkel programmering med Beebootar 

Så här ska vi arbeta

 • Prata matematik för att synliggöra olika strategier.
 • Arbeta med mönster.
 • Färdighetsträna addition och subtraktion.
 • Jämföra och storleksordna olika storheter.
 • Arbeta i matematikböcker/häften
 • Bygga och använda plockmaterial t.ex. pengar för att förstå positionssystemet och siffrornas värde
 • Spela spel och kort
 • Uppskatta, jämföra och mäta olika längder.
 • individuella uppgifter, paruppgifter samt grupparbete
 • Ramsräkna och sjunga sånger
 • Uppskatta och jämföra olika längdmått, meter, decimeter, centimeter och millimeter
 • Uppskatta, jämföra och mäta olika volymer, liter, deciliter.
 • Uppskatta och jämföra vikter (massa) och väga, kg ,hg och gram.
 • Uppskatta och jämföra tid, klockan - analog tid
 • Arbeta med enkla tabeller och diagram

Det här ska bedömas (Se matrisen)

Din förmåga att:

 • uttrycka och visa hur du tänker
 • använda ett matematisk språk och strategier
 • dra slutsatser

Matriser

Ma
Matris för år 2

På väg att kunna
____Kan ____
Beträffande tal
1.Du ska kunna läsa och skriva tal inom talområde 0-1000. 2. Du ska veta vad entalsiffran, tiotalssiffran, och hundratalssiffran är värd.
Du ska kunna beskriva mönster i enkla talföljder t ex 3, 5, 7, 9 ......... och geometriska mönster t ex ##**oo##** osv
Du ska kunna jämföra tal och storleksordna dem. Du ska veta vilka tal som är jämna och udda.
Du ska kunna hantera matematiska likheter inom heltalsområdet 0 - 20 t ex 15+2=13+4 19-8=15-4
Beträffande räkning
Du ska kunna förklara vad addition och subtraktion står för och deras samband med varandra. Tänk på "talfamiljer" 5+3=8 8-3=5 8-5=3
Du ska kunna huvudräkna addition och subtraktion med tal mellan 0-20. Du ska kunna ställa upp och räkna tal med och utan tiotalsövergång.
Du ska förstå vad multiplikation är. Du ska kunna 2:ans, 5:ans och 10:ans tabeller utantill. Du ska förstå vad division är. Du ska kunna några enkla bråk.
Beträffande mätning och rumsuppfattning
Du ska kunna beskriva, jämföra och säga namnet på vanliga geometriska figurer i 2D och 3D. Du ska veta vad symmetri är.
Du ska kunna jämföra olika mått * längd - m, dm, cm och mm * massa - kg, hg och gr * volym - l och dl * tid - kunna hela klockan (analog)
Problemlösning
Du ska kunna lösa problem med hjälp av olika strategier. * Bild * Konkret material * Tal och tecken * Skriva eller förklara muntligt
Diagram och tabell
Du ska ha kännedom om frekvenstabell och enkla diagram t ex stapeldiagram och cirkeldiagram.
Programmering
Du ska kunna programmera en enkel robot (Beeboot) att gå en speciell väg. Du ska kunna läsa och utföra en enkel programmering som en kamrat gjort.