👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi och geologi HT år 5 -naturens uppbyggande och nedbrytande processer och Europas geografi

Skapad 2017-08-06 12:56 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 5 Geografi Svenska
Nu ska vi äntligen lära oss mer om länderna, kartan, klimatet och människorna i Europa! Vi ska läsa, se, tolka, värdera och dra egna slutsatser om den information vi hittar. Vi ska även fundera på varför jordklotet ser ut som det gör och hur har vi människor påverkat dess utseende? Vi undersöker vårt livsrum.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

Detta betyder att vi ska...

 • förstå vad det finns för processer i naturen/i vår jord som bygger upp och bryter ner/förändrar ytan på vårt jordklot.
 • förstå vad det finns för mänskliga aktiviteter som bygger upp och bryter ner/förändrar ytan på vårt jordklot.
 • kunna identifiera vart man kan se dessa processer i verkligheten och i olika geografiska källor som bilder, kartor, tabeller.
 • kunna analysera information, dra slutsatser och se samband mellan olika saker.
 • kunna förstå och förklara och kunna använda geografiska ord som vittring, nötning, erosion, kotinentalplattor, bergskedjor, orter, kultur och naturlandskap mm.

och vi ska även...

 • lära oss många nya ord, såsom Europa, slättlandskap, skogslandskap, bergslandskap, kustlandskap, möh - meter över havet, väder, klimat och klimatzoner, edd, flod, nederbörd, temperatur, luftlager, ozonskikt, atmosfär, namn på geografiska namn.
 • jobba med att lära oss läge och namn på geografiska platser såsom Europa på världskartan, dess länder, städer, berg och vatten.
 • Lära oss om väder och klimat, 
 • söka, läsa och lära från faktatexter, se film, titta i kartböcker och tabeller om länder och regioner i Europa.
 • göra jämförelser mellan europeiska regioner -nord - syd-, öst-, väst eller centraleuropa och dra slutsatser utifrån jämförelserna.
 • Vi ska undersöka vart människor bor i Europa och fundera på varför man bor just där. 
 • träna oss i källkritik.

Arbetssätt

Vi ska...

 • läsa och söka i olika källor.
 • samtala.
 • göra korta resonemang/analyser.
 • se filmer
 • träna kartkunskap på seterra.
 • ha lärarledda genomgångar.
 • läsa i vårt läromedel.
 • jobba enskilt i tummen upp.
 • träna på ord och begrepp

Bedömning

Bedömningen sker utifrån....
 • deltagande i samtal och grupparbeten
 • ditt arbete i temaboken och tummen upp.
 • dina kartförhör/Seterraförhör.
 • läxförhör.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6