👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 9 - Vamos 3 Capítulo 1-2

Skapad 2017-08-07 14:52 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Under september har vi arbetat med det första kapitlet i Vamos 4 som handlar om att åka flyg. Vi har lärt oss ord och uttryck som har med flyg att göra.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Under augusti och september månader arbetar vi med det första kapitlet som handlar om att åka flyg. Vi lär oss ord och uttryck som är användbara när man ska flyga. Vi repeterar tidsformerna presens, perfekt och futurum.

Innehåll

Mål - det här har vi arbetat med

Lektionsinnehållet under denna period bygger på texter och övningar i Vamos 4 kapitel 1. Vi har som mål att

 • lära ord och uttryck som används när man ska åka med flyg
 • kunna berätta om en flygresa du gjort
 • repetera tidsformen presens (nutid) av verb
 • repetera tidsformen perfekt (något man har gjort) av regelbundna och några vanliga oregelbundna verb
 • repetera tidsformen futurum (framtid) som bildas med verbet 'ir' + a + verbet i grundform
 • repetera klockan samt att uttrycka när något händer
 • repetera räkneorden

 

 

 

Så här har vi arbetat

Vi arbetar med utgångspunkt från Vamos 4 Capítulo 1 med att

 • läsa en text om en flygresa
 • lära ord och uttryck som behövs när man ska åka med flyg
 • arbeta med glosmastaren.se för att lära ord
 • återberätta och ställa/besvara frågor på texten
 • arbeta med dialog från flygplats
 • repetera verbens böjningar i presens, perfekt och futurum med 'ir a'
 • repetera klockan och hur man berättar när (vid vilket klockslag) något händer
 • repetera räkneorden

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Spanska år 9 - Vamos 4 Capítulo 1-2

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Ordförrådet - nya ord och uttryck
Ordförrådet - nya ord och uttryck
Du har tagit till dig mer än hälften av orden i Capítulo 1. Du kan använda dem i egna meningar så att innehållet blir begripligt.
D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du har tagit till dig en klar majoritet av orden i Capítulo 1 och kan använda dem med ett tillfredställande resultat i egna meningar.
B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du har tagit till dig nästan alla orden i Capítulo 1 och kan använda dem för att forma egna meningar med gott resultat och förstå dem i berättande text.
Ordförrådet: Räkneorden
Du kommer ihåg en del räkneord och men är ofta osäker på hur man skriver dem.
Du kommer ihåg många räkneord och men visar ibland osäkerhet på hur man skriver dem.
Du kan nästan alla räkneorden och kan också skriva dem.
Grammatik: Presens av verb
Du känner de olika verbändelserna i nutid och kan till stor del använda dem dock utan att det alltid blir rätt.
Du känner de olika verbändelserna i nutid och kan avnända dem med någorlunda säkerhet.
Du känner de olika verbändelserna i nutid och kan avnända dem med god säkerhet.
Grammatik: Perfekt
Du känner till att man bildar tidsformen perfekt med hjälpverbet ’haber’ plus att –ado/ido läggs till huvudverbet. Du klarar ibland att använda perfekt rätt.
Du känner till att man bildar tidsformen perfekt med hjälpverbet ’haber’ plus att –ado/ido läggs till huvudverbet. Du klarar ofta att använda perfekt rätt.
Du känner till att man bildar tidsformen perfekt med hjälpverbet ’haber’ plus att –ado/ido läggs till huvudverbet. Du klarar för det mesta att använda perfekt rätt.
Grammatik: Futurum
Du känner till att man bildar tidsformen futurum (framtid)med presens av verbet ’ir’ plus 'a' plus grundformen av verbet. Du klarar ibland att använda futurum rätt.
Du känner till att man bildar tidsformen futurum (framtid)med presens av verbet ’ir’ plus 'a' plus grundformen av verbet. Du klarar ofta att använda futurum rätt.
Du känner till att man bildar tidsformen futurum (framtid)med presens av verbet ’ir’ plus 'a' plus grundformen av verbet. Du klarar för det mesta att använda futurum rätt.
Språkriktighet: Klockan och tidpunkter
Du känner till hur man säger för att tala om vad klockan är d v s es/son la/s, 'y' för 'över', 'menos' för 'i' och 'y media' för halv. Du känner till att när man svarar på frågan 'Hur dags?' används 'a' före klockslaget. Du klarar ibland att berätta om vad klockan är eller hur dags, men har svårt att få det helt rätt.
Du känner till hur man säger för att tala om vad klockan är d v s es/son la/s, 'y' för 'över', 'menos' för 'i' och 'y media' för halv. Du känner till att när man svarar på frågan 'Hur dags?' används 'a' före klockslaget. Du klarar ganska ofta att berätta om vad klockan är eller hur dags.
Du känner till hur man säger för att tala om vad klockan är d v s es/son la/s, 'y' för 'över', 'menos' för 'i' och 'y media' för halv. Du känner till att när man svarar på frågan 'Hur dags?' används 'a' före klockslaget. Du klarar med säkerhet att berätta om vad klockan är eller hur dags.
Språkriktighet: att använda de nya orden och det vi repeterat i berättande text
Du kan använda några av de nya orden och uttrycken för att berätta om något som har hänt. Det går att förstå det du skriver även om inte allt är helt rätt.
Du kan använda flera av de nya orden och uttrycken för att berätta om något som har hänt. Du skriver så att det går att förstå det som har hänt och du skriver någorlunda språkligt korrekt.
Du kan använda de flesta av de nya orden och uttrycken för att berätta om något som har hänt. Du skriver så att det går att förstå det som har hänt och du skriver mestadels språkligt korrekt.
Språkriktighet: att formulera sig i skrift
När du skriver formulerar du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
När du skriver formulerar du dig enkelt, rätt tydligt och ganska sammanhängan-de.
När du skriver formulerar du dig enkelt, rätt tydligt och sammanhängande.