Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 8 - Vamos 2 Capitulo 1-2

Skapad 2017-08-08 09:39 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Under september-oktober jobbar vi med att repetera hur man uttrycker att något ska ske i framtiden, att prata kring hur man åker (transportmedel). Vi repeterar klockan på spanska och hur man uttrycker sig för att berätta när något sker. Vi repeterar att fråga/berätta enkelt om familjen och intressen. Nytt är att vi arbetar med ordfältet kroppsdelar och verbet 'doler' som konstueras likadant som verbet 'gustar'.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Innehåll

Avsnitt 1

Under den första delen av höstterminen repeterar vi fortfarande mycket från år 7. Vi arbetar med att använda frågeord
att kunna fråga och berätta enkelt om sig själv och sina intressen
att kunna uttrycka var någon befinner sig
att uttrycka sig i framtid, ställa frågor och besvara frågor kring vad man ska göra
att kunna klockan på spanska
att kunna fråga och svara på frågor kring vid vilken tidpunkt något sker
att kunna böja verb i nutid i förhållande till den person det handlar om
att repetera några vanliga ord och vardagsfraser
att uttrycka hur man åker med de vanligaste transportmedlen som att åka bil, buss, flyg, att gå

Nytt är:

fler nya vardagliga ord och fraser
vardagliga uttryck där svenskans 'är' översätts med former av estar (vara) eller tener (ha)
kroppsdelar--att använda verbet 'doler' (ha ont)

Avsnitt 2

Vi arbetar i Vamos 2 med capítulo 1

 • använda frågeord genom att ställa och besvara frågor kring texten i Capítulo 1 och 2.
 • vi tränar att ställa frågor och besvara frågor kring person och familj
 • repetera och träna verbböjningar av vanliga ord i nutid
 • vi repeterar vanliga "småord"
 • vi repeterar klockan på spanska
 • vi repeterar hur man frågar och svarar kring vid vilken tidpunkt saker sker. 
 • vi repeterar de vanligaste transportmedlen och hur man uttrycker när man reser på olika sätt; 'ir en coche, en autobús' men 'ir a pie'.
 • vi repeterar hur man ställer frågor och berättar i framtid; voy a, vas a ...
 • vi lär oss kroppsdelar på spanska
 • vi repeterar hur verbet 'gustar' (att gilla) används
 • vi lär oss att använda verbet 'doler' (att ha/göra ont) som konstrueras på samma sätt som 'gustar'

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Spanska år 8 - Vamos 2

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Ordförråd - nya ord och uttryck
F innebär att kun-skapskraven för betyget E inte är till fullo uppfyllda.
Du har tagit till dig mer än hälften av orden och uttrycken i Capítulo 1-2. Du kan använda dem i egna meningar så att innehållet blir begripligt.
D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du har tagit till dig en klar majoritet av orden och uttrycken i Capítulo 1-2 och kan använda dem med ett tillfredsställande resultat i egna meningar
B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du har tagit till dig nästan alla orden och uttrycken i Capítulo 1-2 och kan använda dem för att forma egna meningar med gott resultat och förstå dem i berättande text.
Ordförråd - kroppsdelarOrdförrådet: Kroppsdelar
Du har lärt dig orden för några kroppsdelar.
Du har lärt dig flera ord för kroppsdelar
Du kan nästan alla orden för kroppsdelarna.
Ordförråd - Transportmedel
Du kan några av de vanligaste transportmedlen och kan ibland använda dem rätt med prepositionen ’en’.
Du kan de vanligaste transportmedlen och kan oftast använda dem rätt med prepositionen ’en’.
Du kan de vanligaste transportmedlen och använder dem rätt med prepositionen ’en’.
Språkriktighet: Verbet 'tener' för 'vara'
Du kan något/några av de vardagliga uttrycken, där spanskan använder 'tener' (har) för svenskans 'är', men har svårt att använda dem språkligt korrekt. Du har svårt att veta när ’är’ översätts med ’estar’ eller ’tener’.
Du kan några av de vardagliga uttrycken, där spanskan använder 'tener' (har) för svenskans 'är', och kan använda dem någorlunda korrekt. Du klarar ganska ofta att veta när ’är’ översätts med ’estar’ eller ’tener’.
Du kan de vardagliga uttrycken, där spanskan använder 'tener' (har) för svenskans 'är', och kan använda dem språkligt korrekt. Du vet när ’är’ översätts med ’estar’ eller ’tener’.
Språkriktighet: Klockan och tidpunkter
Du känner till hur man säger för att tala om vad klockan är d v s es/son la/s, 'y' för 'över', 'menos' för 'i' och 'y media' för halv. Du känner till att när man svarar på frågan 'Hur dags?' används 'a' före klockslaget. Du klarar ibland att berätta om vad klockan är eller hur dags, men har svårt att få det helt rätt.
Du känner till hur man säger för att tala om vad klockan är d v es/son la/s, 'y' för 'över', 'menos' för 'i' och 'y media' för halv. Du känner till att när man svarar på frågan 'Hur dags?' används 'a' före klockslaget. Du klarar ganska ofta att berätta om vad klockan är eller hur dags något händer.
Du känner till hur man säger för att tala om vad klockan är d v es/son la/s, 'y' för 'över', 'menos' för 'i' och 'y media' för halv. Du känner till att när man svarar på frågan 'Hur dags?' används 'a' före klockslaget. Du klarar med säkerhet att berätta om vad klockan är eller hur dags något händer.
Grammatik: Presens (nutid)
Du känner till de olika verbändelserna i nutid och kan till stor del använda dem dock utan att det alltid blir rätt.
Du känner till de olika verbändelserna i nutid och kan använda dem med någorlunda säkerhet.
Du känner till de olika verbändelserna i nutid och kan använda dem med god säkerhet.
Grammatik: Doler
Du känner till hur man konstruerar och använder verbet 'doler' och kan ibland använda det för att uttrycka smärta i olika kroppsdelar i enkla meningar så att budskapet går fram. Du har dock svårare för att använda verbet rätt för de olika personerna.
Du känner till hur man konstruerar och använder verbet 'doler' och kan använda det i enkla meningar för att uttrycka smärta i olika kroppsdelar.så att budskapet går fram. Du vet hur de konstrueras i 1:a, 2:a och 3:e person och kan ofta använda verbet någorlunda rätt i enkelt språk.
Du känner till hur man konstruerar och använder verbet 'doler' och kan använda det i enkla meningar för att uttrycka smärta i olika kroppsdelar. Du vet hur de konstrueras i 1:a, 2:a och 3:e person och kan för det allra mesta använda verben rätt.
Kommunikation: Ställa och besvara frågor
Du kan använda och förstå ett fåtal av de vanligaste frågeorden för att ställa en fråga eller besvara en fråga kring familjen, intressen eller var någon befinner sig.
Du kan använda och förstå några vanliga frågeord för att ställa en fråga eller besvara en fråga kring familjen, intressen eller var någon befinner sig så att det blir ganska rätt och tydligt.
Du kan använda och förstå de vanliga frågeorden för att ställa en fråga eller besvara en fråga kring familjen, intressen eller var någon befinner sig så att innehållet blir tydligt och bra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: