👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering i MUSIK 2 ht 17

Skapad 2017-08-08 13:17 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Terminsplanering i ämnet MUSIK för årskurs 2 vt17
Grundskola 1 – 3 Musik
En övergripande terminsplanering i ämnet MUSIK år2 ht 17

Innehåll

Ämne: MUSIK

Arbetsområde 1: Musicera

Innehåll: Lektionernas aktiva musikinslag kommer att handla om sång och spel i olika former.

Arbetsområde 2: Lyssna, reflektera och analysera

Innehåll: Efter avslutade moment tränar du på att lyssna, reflektera och analysera genom att svara på frågor som:

 • Spelade vi alla samtidigt?
 • Hur lät veckans ljudkomposition om vi jämför med förra veckans?
 • Hörde vi texten i veckans sång tillräckligt tydligt? mm.

Arbetsområde 3: Repetition

Innehåll: Man lär sig genom att repetera, att öva eller träna. Därför repeterar vi ofta och gärna för att befästa både rutiner och texter.

Arbetsområde 4: Indelning av instrument i olika grupper, hur de ser ut och låter

Innehåll: Du kommer att lära dig hur olika instrument är indelade och vad dessa grupper heter (blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument) samt hur de ser ut och låter.

Arbetsområde 5: Associationer, tankar, känslor och bilder

Innehåll: Vi diskuterar vilka tankar, känslor och bilder som kommer fram när vi lyssnar på musik.

 

 

 

Eleverna har musik i helklass varje vecka, 30 min.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6