👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering matematik

Skapad 2017-08-08 13:48 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Grundskola 2 Matematik
En övergripande terminsplanering i matematik

Innehåll

Ämne: matematik

Arbetsområde 1: 

tiotalsövergång i addition och subtraktion

uppställning av tal i addition och subtraktion

Arbetsområde 2: 

geometriska objekt

tal upp till 1000

addition med tiotalsövergång med tal upp till 100

använda miniräknare

 

Arbetsområde 3: 

avrundning

talmönster och geometriska mönster

 

Arbetsområde 4: 

massa (jämföra, uppskatta, mäta)

multiplikation tabell 2, 5, 10

Arbetsområde 5:

subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-100

division

Arbetsområde 6:

symmetri

Under terminen arbetar vi hela tiden med problemlösning och att automatisera tal i talområdet 0-20 i samtliga räknesätt.

 

  När vi är klara med ett område har vi en diagnos. I slutet av terminen så gör vi också Skolverkets tester.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3