👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2017-08-09 11:16 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Grundskola 5 Engelska
Vi lär oss engelska! I årskurs 5 kommer vi att bygga på de grunder vi byggde i årskurs 4. Fokus kommer att ligga på förmågan att kommunicera, både på att utveckla sin förmåga att prata och skriva men också på att förstå vad andra uttrycker i både tal och skrift. Have fun!

Innehåll

Det här ska vi lära

För att kunna tänka, kommunicera och lära dig saker behöver du kunna olika språk. Engelskan är ett av världens största språk och som du säkert redan märkt är det bra att kunna flera språk. Om du lär dig engelska ökar chanserna till möjligheten att t. ex. kunna studera utomlands, få det arbete du vill ha och lära känna andra människor och kulturer som inte pratar svenska.

 

Enligt kursplanen i engelska (Lgr11) ska syftet med undervisningen i skolan vara att du:

- ska kunna förstå innehållet i talad engelska och i olika slags texter (t. ex. berättelse, nyhet, instruktion osv.)

- ska kunna prata och skriva på engelska

- ska lära dig olika sätt att göra dig förstådd på engelska (ibland kanske man inte kommer på exakt det ord som man vill säga och så måste man hitta andra sätt att göra sig förstådd på)

- ska kunna anpassa din engelska beroende på vem du pratar med och i vilken situation du befinner dig i (precis som när du pratar svenska så finns det olika sätt att skriva och prata på, t. ex. om du skriver ett sms till din kompis eller om du skriver en faktatext i skolan)

- lär dig om andra länder där engelska används och kan reflektera över likheter och skillnader när det handlar om hur människor lever och hur samhället ser ut och fungerar

 

Målet med undervisningen i åk 5 är att utveckla förmågan att...

...kunna läsa och förstå enklare texter och instruktioner.
...kunna lyssna och förstå muntliga enklare instruktioner och dialoger.
...kunna skriva enkla meningar.
...kunna prata och berätta t.ex. om dig själv och dina intressen på engelska.
...behärska enklare grundläggande engelsk grammatik   

Det är dessa förmågor som också kommer att bedömas (se matris nedan).

 

Så här ska vi jobba

För att du ska lära dig det här kommer vi att träna mycket på att prata engelska genom olika uppgifter, dialoger och presentationer inom bekanta ämnesområden och vardagliga situationer.

Vi kommer att arbeta med olika typer av texter och lyssna på olika typer av samtal. Vi kommer att titta på filmer, läsa sagor och sjunga sånger.

Vi kommer också att arbeta med texterna och övningarna i engelskabken på Gleerups portal  där vi fortsättningsvis får följa olika personer.

 

Så här ska du få visa

Bedömningen sker löpande på lektionerna samt med vissa skriftliga och muntliga tester, både oförberedda och förberedda. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 5

----> ---->
----> ----->
----> ----->
Hörförståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Läsförståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Tala
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och situationen.
Tala - metod
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Skriva
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter. Du anpassar dig på något sätt till de som läser, till budskapet och situationen.
Skriva - metod
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Kunskap om hur det ser ut i olika delas av världen där engelska används
Du kan på ett enkelt sätt kommentera hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du kan göra enkla jämförelser med hur du själv lever.
Du kan på ett enkelt sätt kommentera hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du kan göra enkla jämförelser med hur du själv lever.
Du kan på ett utvecklat sätt kommentera hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du kan göra enkla jämförelser med hur du själv lever.