👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taking a stand - Eng 9 HT17

Skapad 2017-08-09 13:22 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Att uttrycka sina tankar och argumentera för och emot något, utifrån texter om olika dilemman. Muntlig träning i år 9.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Practice expressing your opinion, mainly in speaking, but also in writing. Prepare a speech.

Innehåll

Mål

Målet i arbetsområdet är att du ska:

 • läsa och förstå texterna vi arbetar med
 • lyssna och förstå filmklipp eller ljudfiler vi arbetar med
 • öka ditt ordförråd inom området

Slutuppgift:

 • kunna uttrycka din åsikt om ett ämne du själv väljer i ett tal
 • kunna uttrycka din åsikt med en argumentativ text

Arbetets innehåll och arbetssätt

Ämne: Taking a stand - att uttrycka en åsikt

Lyssna och läsa

 • Vi läser och lyssnar på olika typer av texter

Skriva, tala och samtala:

 • Vi övar på att uttrycka våra åsikter i tal
 • Vi övar på att uttrycka våra åsikter i skrift
 • Vi samtalar och diskuterar i grupp kring ämnet

Grammatik och ordförråd:

 • Vi arbetar med att öka vårt ordförråd inom temat
 • Vi uppmärksammar grammatiska strukturer

Reflektera och utvärdera

Har du nått målen för arbetsområdet? Varför? Varför inte? Motivera.

Visa din kunskap - bedömning

I detta område kommer jag särskilt att bedöma följande förmågor:

 • Formulera sig i tal
 • Formulera sig i skrift

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9