👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Franska åk 6

Skapad 2017-08-09 14:24 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Vad roligt att du har valt franska! Här får du veta vad du kommer att lära dig under läsåret i 6:an, vilka förmågor vi tränar och hur du får visa vad du kan.

Innehåll

Syfte och Centralt innehåll

se texten ur läroplanen nedan

Vilka förmågor ska tränas?

De förmågor som vi tränar i åk 6 är:

 • tala och samtala
 • skriva
 • läsa och förstå
 • lyssna och förstå

Undervisningen

Du kommer främst att få lära dig att tala med andra, i par och i grupp:

 • hälsa på andra, presentera dig, säga din ålder
 • berätta om din familj och andra personer
 • berätta vad du tycker om och inte tycker om, till exempel någon aktivitet eller sport

Du får också lära dig:

 • räkna
 • veckodagar, månader
 • klockan
 • färger
 • olika husdjur
 • beställa dryck eller glass
 • skolsaker

Vi övar mycket på nya ord och uttryck.

Läxor

Du kommer att få läxa varje vecka där du till exempel övar in nya ord eller uttryck. Läxan får du redovisa muntligt eller skriftligt.

Bedömning

När du lärt dig något nytt kan du få VISA VAD DU KAN på olika sätt, till exempel:

 1. Du berättar något eller spelar upp en dialog med en kompis. Detta gör vi i mindre grupp, eller så spelar du in det på datorn/mobilen. 
 2. Du får skriva en kortare text.
 3. Du svarar på frågor om något du läst eller hört.

I matrisen nedan får du din bedömning mot kunskapskraven i Moderna språk. Kunskapskraven är skrivna för år 9 men bedömningen anpassas efter det vi lär oss i år 6. Förmågorna som bedöms är: höra, läsa, skriva, tala, samtala.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9

Matriser

M2
TU MSPR språkval 6-9

E
C
A
HÖRA
Förstå tal
-kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen -visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet -med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. - kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande. -kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
-kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. -visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer -med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. -kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande. -kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
-kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. -visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer -med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. -kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande. -kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
LÄSA
Förstå text
-kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. -visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. -kan välja och använda sig av någon strategi för läsning. -kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
-kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. -visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. -kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning. -kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
-kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. -visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. -kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. -kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
SKRIVA
Skriftlig interaktion
-kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. -kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. -kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. -kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
- kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. -kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. -kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. -kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
-kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. -kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. -kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. -kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
TALA
Muntlig framställning
-kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. -kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
-kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. -kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
-kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. -kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
SAMTALA
Muntlig interaktion
-kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. -kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
-kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. -kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
-kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. -kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
REALIA
...livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser ...där språket används
-kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
-kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
-kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.