👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk. 1

Skapad 2017-08-09 15:44 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Vi arbetar med bild.
Grundskola 1 Bild

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Eleverna arbetar med bild integrerat i de andra ämnena och som eget ämne. 

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisning och arbetsformer

Eleverna arbetar med bild i följande moment:

 • Dagbok
 • Temaarbete
 • Bokstavsarbete
 • Pyssel
 • Högläsning
 • Diskussioner kring bilder
 • Ritbok
 • Integrerat i andra skolämnen

Vi kommer att använda te.x kritor, blyerts, vattenfärg, tusch, mm och använda olika tekniker i bildskapandet.

 

Elevernas delaktighet och inflytande i LPP:n synliggörs med hjälp av fotografier i elevens lärlogg eller i klassbloggen.

Bedömning

Vad ska bedömas?

 

 • Du deltar i diskussioner kring bilder av olika slag.
 • I temaarbetet arbetar du de bildmoment som ingår i temat.
 • Du lyssnar på instruktioner och får ditt arbete genomfört på bästa sätt.

Hur ska det bedömas?

Du deltar aktivt under de olika momenten. (t.ex genom att du kan berätta om en bild, måla relevanta bilder i ditt temaarbete mm.) Du vågar själv framställa olika former av skapande t.ex bilder, pyssel mm.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6