Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska visdiktare

Skapad 2011-03-23 22:54 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Eleverna ska få en djupare kunskap kring några av våra mest kända vistonsättare.
Grundskola 7 – 9 Musik
...

Innehåll

Avsnitt 1

Klassen delas in i mindre grupper med en jämnt fördelad instrumentering. Varje grupp tilldelas en vistonsättare vars musik och liv de ska presentera i ord och ton. Hur redovisningen går till väljer varje grupp, men minst 3 sånger ska framföras och främst på elevernas egna instrument.

Kopplingar till läroplan

 •  Använder sina musikkunskaper i gemensamt musicerande och därigenom utvecklar ansvar och samarbetsförmåga
 •  Utvecklar sitt musicerande och lyssnande till att omfatta musik inom olika epoker och genrer, sin förmåga att kritiskt granska och värdera musik samt sin förståelse och respekt för andra människors musikpreferenser
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Avsnitt 2

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: