👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A, kapitel 1 Decimaltal

Skapad 2017-08-09 18:52 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Grundskola 6 Matematik

Varför kan vi inte bara använda oss av heltal? Varför är det praktiskt att ibland tala om delar av de hela talen, alltså om decimaltal? Det ska vi försöka ta reda på i detta arbetsområde.                                                                                                                             

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska:
-kunna förklara varför vi använder decimaler (Kommunikationsförmåga)

- kunna storleksordna decimaltal  (Begreppsförmåga)

- kunna  multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000 (Metodförmåga)

- kunna räkna med överslagsräkning (Metodförmåga)

-kunna räkna med kort division (Metodförmåga)

-kunna begreppen hela tal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimal, decimaltecken (Begreppsförmåga)

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att ha:

-genomgångar och diskussioner i helklass

- enskilt arbete i Matteborgen och med annat material

- problemlösning enskilt och med kamrat

 

Vad som kommer att bedömas:

 

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:
•gör muntliga förklaringar till uppgifter
•gör skriftliga beräkningar
•deltar i matematiska diskussioner och samtal
•gör beräkningar och förklaringar i praktisk matte
•kan formulera och lösa problem
 •visar dina kunskaper på diagnoser och prov

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få
•göra muntliga förklaringar till uppgifter
•göra skriftliga beräkningar
•delta i matematiska diskussioner och samtal
•göra beräkningar och förklaringar i praktisk matte
•formulera och lösa problem
•ta eget ansvar för ditt lärande
•visa dina kunskaper på diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6