👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden Åk 3

Skapad 2017-08-10 11:08 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde kring stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska SO (år 1-3) Bild
Du kommer att få lära dig hur människor levde under forntiden i Norden men främst i Sverige. Utifrån en tidslinje lär vi oss om hur människorna levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vi ska även lära oss om hur forntiden idag har lämnat spår efter sig i vår natur och i språkliga uttryck.

Innehåll

Planering för arbetsområdet

Inom arbetsomårdet ska vi arbeta med det här:

Utgå från barnens förkunskaper och frågeställningar kring formtiden genom att göra en "frågevägg"

Söka fakta i olika media

Arbeta och diskutera utifrån en tidslinje

Diskutera begreppen dåtid, nutid och framtid

Skriva texter som kommer att kamratbedömmas och bearbetas utifrån modellen "Two stars and a wish"

Arbeta praktiskt både ute och inne

(Specialpedagogens kompetens tas tillvara för att förbereda barn i behov av anpassningar)

Bedömning

Din förmåga att

placera ut de olika tidåldrarna på en tidslinje

förstå och andvända begrepp som hör ihop med arbetsområdet

kortfattat berätta något om stenåldern, bronsåldern och järnåldern

göra enkla jämförelser mellan hur människor levde under forntiden och hur vi lever idag

berätta och beskriva några spår från forntiden som finns kvar idag

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

NO Sv Bl SO
Bedömningsmatris 1-3

Genom undervisning i samhällsorienterande ämnen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • SO   3   Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3   Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3   Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Nivå 1*
Nivå 2*
Nivå 3
So
Förmågan att beskriva delar av människans tidiga historia:
Du kan - med hjälp -namnge de olika tidsåldrarna och berätta kortfattat om hur människor levde då.
Du kan - på ett enkelt sätt - namnge de olika tidsåldrarna och berätta om hur människor levde då .
Du kan - på ett utförligt sätt - namnge de olika tidsåldrarna och berätta om hur människor levde då
So
Förmåga att beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen:
Du kan - med hjälp - beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen.
Du kan - på ett enkelt sätt - beskriva ur man kan se spår av forntiden i naturen.
Du kan - på ett utvecklat sätt - beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen.
So
Förmågan att använda tidslinjer och tidsbegrepp:
Du kan - med hjälp - sätta ut åldrarna på en tidslinje.
Du kan själva sätta ut åldrarna på en tidslinje.
Du kan själv sätta ut åldrarna på en tidslinje och berätta ungefär när det var.