Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och väder ht 2017

Skapad 2017-08-10 11:23 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Fysik
.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla förmågan att använda fysikens begrepp för att förklara samband.
Du ska utveckla förmågan att göra systematiska undersökningar i fysik.

Innehåll

Arbetsområdet handlar om värme och väder. Vi kommer att utgå från kapitel 4 i Spektrum Fysik.

Viktiga begrepp: massa, volym, densitet, bimetall, termostat, absoluta nollpunkten, Celsiusskalan, Kelvinskalan, Farenheitskalan, ledning, strömning, vakuum, strålning, solfångare, solceller, väderprognos, meteorolog, lufttryck, barometer, högtryck, lågtryck, nederbörd, vindriktning, isobar, front, sjöbris, kondensera och växthusgaser.

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar, se filmer, läsa i läroboken samt göra flera olika laborationer. Under arbetsområdet kommer du att få möjlighet till fördjupning. 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid ett praktiskt prov där du både ska planera och genomföra en laboration. Vidare redovisar du dina kunskaper vid en presentation med Keynote med efterföljande frågor. 

Elevinflytande

Inför arbetsområdet har eleverna fått möjlighet att lista vilka begrepp de redan känner till och vilka begrepp de känner sig osäkra på. Detta för att vi ska utgå från den nivå som eleverna befinner sig på.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Värme och väder

Inget steg
Steg 1
Steg 2
Steg 3 3
Förmågan att använda begrepp för att förklara samband
Du har grundläggande kunskaper om värme och väder och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa kunskaper med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om värme och väder och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa kunskaper med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om värme och väder och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa kunskaper och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan bidra till att göra enkla planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med text och/eller bild.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan formulera enkla planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med text och bild.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan formulera planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: