👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska planering HT2017

Skapad 2017-08-10 11:51 i Modersmålsskolan Helsingborg
- Under läs året 2014-2015 kommer vi att jobba med tema Vatten som ska bli tema för modersmåls dagen i februari . Vi kommer att diskutera var finns det vatten i världen och i hemlandet. - Vi kommer att läsa olika dikter och poeter kunna lite gran om vem som skrev det, kunna berätta lite om hans/ hennes liv, vilka faktorer gjort att han / hon skrev verken samt kommer eleverna att träna skriva egna dikter. -Vi ska prata om samhälles frågor och diskuterar under lektionen. Vi kommer att kolla på några filmer och dokument som handlar om samma problem. Översätta olika artiklar från tidningar till modersmålet.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
avancerad arabiska börjar här

Innehåll

Avsnitt 1

Konkretiserade mål för eleven
Du skall ...

kunna berätta om ditt hemland, demografi,dialekter och geografisk.

- kunna berätta om några poeter och deras verk
- kunna berätta om några aktuella samhällsproblem och jämföra de med svenska förhållande
- kunna berätta i stora drag om hur ditt hemland styrs och hur det är i jämförelse med Sverige

- att kunna reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer

Arbetsformer och materiel
Arbetsformer:
- individuellt arbete,
- tyst och hög läsning av faktatexter samt dikter
- skrivning av sammanfattningar,
- samtal om lästa texter,
- muntliga redovisningar.

Materiel:
stenciler.
söka på nätet.
autentiskt material i form av tidningsartiklar och Teve program.
Skönlitterär texter.

Bedömning
Kontinuerligt kommer jag att bedöma din förmåga att ...

- muntligt och skriftligt sammanfatta viktiga punkter av en faktatext,
- berätta om poeter i arabländer.,
- berätta om några helgdagar och jämföra de med hur det är i Sverige,
- berätta om samhället i Irak/syren i jämförelse med svenska samhället.
- berätta i stora drag om hur ditt hemland styrs.
resonera om några aktuella samhällsproblem.
- berätta om några viktiga historiska händelser.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9