Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min hembygd

Skapad 2017-08-10 13:01 i Ekbergaskolan Västerås Stad
Grundsärskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska Samhällsorienterande ämnen
Du kommer att få skriva i en egen bok om området du bor i. Lära dig mer om Västerås stad och viktiga samhällsfunktioner som t ex fritidsutbud, polis, brandkår, sjukvård och äldreomsorg. Vidare kommer du att få veta mer om yrken och hur det kunde vara förr i tiden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen i svenska kommer du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

tala och samtala i olika sammanhang,
läsa, förstå och reflektera över olika texter,
skriva texter för olika syften och mottagare,                                                                                                                                                              och söka och värdera information från olika källor. och bearbeta                                                                                                                      innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, 

I ämnet SO ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga:

jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Resonera om hemortens historia
 • Använda karta över Västerås och Sverige
 • Att hämta information om samhället och resonera om användbarheten 

Vi bedömer dig genom att:

 • lyssna på dig och hur du resonerar
 • läsa din texter och dokumentationer
 • observera ditt arbete på lektionerna

Undervisning och arbetsformer

Du tar reda på fakta om ditt närområde genom att göra intervjuer och studiebesök,

läsa böcker, broschyrer, kartor och på Webben.

Vi ser på filmer, sjunger sånger och lyssnar på barnböcker om livet för och nu.

Du får be någon vuxen berätta om livet förr på din hemort och

rita, måla och berätta om något av det du fick veta.

Du kommer att få lära dig om yrken och om olika samhällsfunktioner och ta reda på var

närmaste brandstation, polisstation och vårdcentral mm finns.

Du kommer att få rita och berätta om trafikmärken i din närmiljö och skriva vilka trafikregler du behöver följa.

Du kommer att få lära dig att söka enkel fakta om Västerås, som exempelvis innevånarantal, namnet på landskapet

och kunna pricka av på Sverigekartan.

 

Vi arbetar enskilt och i mindre grupper samt har gemensamma genomgångar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  SO  1-6
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
  SO  1-6
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-6
 • Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.
  SO  1-6
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
  SO  1-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-6
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  1-6
 • Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • ..
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: