👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning Nova

Skapad 2017-08-10 13:34 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Detta är en planering som vi ska använda för att få en genomtänkt och välplanerad inskolning från "jag" till "vi". Att vara väl förberedd inför inskolning skapar trygghet för alla barn, föräldrar och pedagoger.
Förskola
Detta är en planering som personalen på Nova ska använda för att få en genomtänkt och välplanerad inskolning för våra barn. På detta sätt tror vi att vi får en trygg barngrupp och trygga föräldrar som känner till förskolans verksamhet, mål och pedagoger.

Innehåll

 MÅL

Avdelningens mål

 • Få barnet känna sig trygga med pedagoger och barngruppen;
 • Väcka nyfikenhet och intresse för förskolan;
 • Få barnet att känna att det är roligt att komma till förskolan;
 • Skapa en miljö så barnen kan känna sig delaktiga och självständiga;
 • Att de lär sig våra gemensamt bestämda regler och rutiner och känner sig trygga i dem;
 • Få övriga barn att vara så delaktiga som möjligt i inskolningen för att känna samhörighet.

Vi strävar efter att få

 • Skapa bra, trygg och öppen relation med vårdnadshavarna;
 • En trygg barngrupp och att barnen känner sig sedda och hörda;
 • Trygga föräldrar som lär känna förskolans verksamhet och mål och pedagogerna.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi skickar ett välkomsthäfte hem till föräldrarna innan inskolningen börjar. I häftet anger vi datumet och tidpunkten när inskolningen ska påbörjas samt berättar om verksamheten och inskolningsprocessen. Därefter inleder vi inskolningen med ett kort introduktionssamtal där vi får mer information om barnet, eventuella allergier, sovrutiner, intressen, mm. 

Aktiviteter för att nå målen

 • Skapa en lugn och harmonisk inskolning där alla pedagoger är delaktiga. Detta för att möjliggöra att barnen som skolas in kan ha möjlighet att skapa sig en trygg anknytning till någon av pedagogerna. Vi följer barnen och respekterar vem de skapar sig en trygg anknytning till, men jobbar för att de skall skapa en med alla tre pedagoger.
 • Skapa en tydligt och lockande miljö som gör att barnen ser förskolans utbud av material och aktiviteter som kan locka in barnet i verksamheten utifrån det som är intressant och lustfyllt för det enskilda barnet.
 • Dela upp barnen och även ha gemensamma aktiviteter så att alla får möjlighet att känna sig delaktiga i de nya barnens inskolning. Där igenom få en naturlig kontakt mellan nya barnen och de befintliga barnen.
 • Vi är lyhörda för vårdnadshavarens behov, genom att lyssna och återkoppla.
 • För att undersöka hur inskolningen har upplevts av föräldrarna och barnen ska ett uppföljningssamtal genomföras efter färdig inskolning.
 •  Vi ger enkla instruktioner (anpassad efter varje barns behov), befinner oss på barnens nivå så att vi kan ha ögonkontakt och kan stötta/hjälpa barnet när det behövs. Vi introducerar materialet för barnet genom att leka tillsammans och förklara hur man gör.

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar vi:

 • Observation
 • Reflektion
 • Daglig dialog med föräldrarna.

Vi tar bilder på barnet i inskolningsprocessen och lägger ut dem sen i Lärloggen som vi kan använda som underlag för ett uppföljningssamtal senare. Förutom det så skriver vi ut bilderna och sätter upp dem på anslagstavla i hallen eller under dokumentationsmattan på avdelningen.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi ordnar ett uppföljningssamtal med föräldrarna efter några veckor och reflekterar tillsammans med dem om vilken utveckling har barn genomgått,  var de positiva/negativa, hur påverkades rutinerna hemma samt tar emot önskemål om eventuella förändringar. Vi strävar efter att se barnen glada när de kommer till förskolan, kan rutinerna, visar intresse för kompisar och att de är sysselsatta med lek, lärande och kommunikation.

 

 

Koppling till läroplan

 

Kopplingar till läroplanen

 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016