👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UF - Förbereda

Skapad 2017-08-10 15:16 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Entreprenörskap
UF-året går ut på att lära sig allt om företagande, från idé till avveckling. I den här delen så kommer du och dina kurskamrater att förbereda starten av ert UF-företag. Nu gäller det att hitta en affärsidé som känns inspirerande att arbeta med resten av året! Sen testar ni, med hjälp av en marknadsundersökning, om det finns kunder som efterfrågar det ni vill sälja. När affärsidén är spikad behöver företagen bygga upp en bra organisation och, dessutom, skaffa rådgivare som kan hjälpa till där ni själva saknar kunskaperna. Slutligen ska företaget registreras - först då blir det ett "riktigt" företag.

Uppgifter

 • Beskrivning av affärsidén

 • Samarbetsavtal

 • Rådgivare

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
  Ent  -
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
  Ent  -
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.
  Ent  -
 • Grundläggande mötesteknik och dokumentation.
  Ent  -

Matriser

Ent
UF - Förbereda

Förtydligande av kunskapsmål 1

I utvecklandet av affärsidén tar du hänsyn till hur ditt företag kan skapa värde, på olika sätt, för samhället, kunderna och andra intressenter. Ett framgångsrecept är att skapa ett företag som arbetar hållbart (ekonomiskt, socialt, miljömässigt).
E
C
A
Kunskapsmål 1
Du beskriver hur entreprenörskapet kan påverka samhället och individen.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat

Förtydligande av kunskapsmål 2

Kunskapen visas genom att arbeta flitigt och ta ansvar. Genom att göra saker inom deadline och genom att göra vad du lovat. Du identifierar när problem uppstår och finner lösningar på dessa. Läraren är handledare och ska användas som resurs för att komma framåt i företagandet. E-nivå innebär att läraren har en stödjande roll, medan C- och A-nivån innebär att läraren har en coachande roll. Diskutera och kommunicera flitigt med läraren samt använd den feedback som ges, för att komma framåt i ditt företagande.
E
C
A
Kunskapsmål 2
Eleven tar ansvar för och genomför projektet enligt planen. Eleven identifierar och löser problem som uppstår i projektet
På ett tillfredsställande sätt I samråd med läraren
På ett tillfredsställande sätt Efter samråd med läraren
På ett gott sätt Efter samråd med läraren

Förtydligande av kunskapsmål 3

I första skedet av UF-året så är det viktigt att företaget bestämmer vilka rutiner som ska gälla för att dokumentera allt som sker i företaget, hur informationen ska delas mellan delägarna, hur en effektiv kommunikation ska fungera så att alla är fullt uppdaterade (även om någon skulle vara sjuk t ex). Samarbetet reglerar ni genom att skriva ett samarbetsavtal.
E
C
A
Kunskapsmål 3
Eleven följer rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet

Förtydligande av kunskapsmål 4

I första fasen måste du skaffa en extern rådgivare till företaget. Var hela tiden vaken för möjligheter att samverka och få hjälp av personer som har kompetenser som ni saknar i företaget. Ju fler rådgivare ni samverkar med ju bättre blir oftast resultatet i slutändan.
E
C
A
Kunskapsmål 4
Eleven redogör för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt
Redogör översiktligt
Redogör utförligt Identifierar nätverk för projektet
Redogör utförligt och nyanserat Identifierar nätverk för projektet Skapar nätverk och samverkar i dessa

Förtydligande av kunskapsmål 5

I förberedelsefasen så kontrollerar du på vilket sätt som företaget behöver ta hänsyn till patent, varumärkesskydd, designskydd och copyright. Detta görs hos PRV (patent och registreringsbyrån).
E
C
A
Kunskapsmål 5
Eleven beskriver hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat