👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem och - konsumentkunskap Hållbar utveckling HT-17

Skapad 2017-08-10 21:26 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få lära sig vilka konsekvenser som de val de gör, har för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap

Dina val påverkar vår miljö, vår och din ekonomi och din hälsa. Hur kan just du bidra till en hållbar utveckling? TÄNK GRÖNT! I det här arbetsområdet ska du få kunskaper som hjälper dig att göra "Hållbara" val.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att du ska få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser. Du ska också utveckla kunskaper om, och ges möjligheter att reflektera över jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet.

Du ska få möjligheter att utveckla din förmåga att: planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

värdera de val och handlingar du gör i hemmet som konsument, utifrån perspektivet hållbar utveckling

Arbetssätt och undervisning

Lärarledda genomgångar och diskussioner om bl a. hållbar utveckling, klimatsmart mat, globalt ansvar, ekologiska fotavtryck, växthuseffekten, källsortering, tvätt, tvättsymboler, miljösymboler, hygien och olika redskap som används i köket.

Arbeta med läroboken:
s.46-47 Miljömärkning av mat
s. 78-97 Hållbar utveckling, växthuseffekten, källsortering och miljösymboler
s.106-107 Disk och efterarbete i köket
s.102 och 105 Rengöringsmedel för städning + symboler
s.108-113 Tvätt och tvättsymboler
s.149- 153 Hygien och förvara mat
s.156-158 Redskap
Eget arbete med instuderingsfrågor

Filmer – Miljömärkning och Kretsloppet

Praktisk matlagning

Inför slutuppgiften/provet läser du följande sidor:
s.46-47, 78-97, 102, 105 och TÄNK GRÖNT!

Visa vad du lärt dig

Du kommer att få visa vad du kan både praktiskt och teoretiskt genom:

Diagnos på hållbar utveckling, miljösymboler och tvättsymboler

Praktisk matlagning samt ge omdöme om arbetsprocess och resultat 

Aktivt deltagande i diskussioner om hållbar utveckling

Slutuppgift där du kan föra ett resonemang kring konsekvenserna av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar utveckling. "Hur tänker och gör jag om jag är en miljömedveten konsument?"

Tidsram

Genomgångar av fakta och praktisk matlagning V 34/35 - 40, diagnos efter lektion 2 och  4.

Slutuppgift vecka 40, 41 eller 42 och praktiskt matlagningstest parvis v 41, 42 eller 43.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du kan genomföra de praktiska uppgifterna som du arbetar med. Du kommer också att bli bedömd utifrån hur väl du kan resonera kring, och använda dig av de begrepp som du får lära dig som handlar om hållbar utveckling. Vi kommer också att väga in de resultat som du uppnått på diagnoserna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9