👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi - Arbetsmarknad

Skapad 2017-08-11 09:00 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
För att förstå och kunna leva i dagens samhälle måste vi ha kunskaper om hur den fungerar. Vilken roll har t.ex. hushållen, företagen och bankerna och hur påverkar dessa vårt samhälle? Vad menas med offentlig sektor, vad är en arbetsmarknad och hur är den uppbyggd? Under första delen utav höstterminen kommer vi tillsammans titta och studera dessa frågor. Under v.40 äger en arbetsmarknadsvecka rum där vi bl.a. besöker företag i Båstad och tar reda på vad de sysslar med och hur deras verksamhet ser ut.

Innehåll

Syfte - varför läser vi samhällskunskap? 

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska bl.a. syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer utifrån bl.a. sociala, ekonomiska och politiska aspekter. Undervisningen ska också ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier samt ge kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Förmågor som tränas under arbetsområdet från kursplanen:

Förmåga att;

 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 
 • Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika
  perspektiv,
 • Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och
  modeller,
 • Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera
  deras relevans och trovärdighet,

 

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

KUNSKAPSKRAV – E

KUNSKAPSKRAV – C

KUNSKAPSKRAV –  A

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

 

Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. 

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. 

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

 

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.


  Undervisning – Så här gör vi

 • Baskunskaper inhämtas via genomgångar, faktaböcker, läromedel och filmer
 • Diskussioner
 • Instuderingsfrågor
 • Gruppuppgifter
 • Studiebesök

 Så här redovisar du dina kunskaper

 • Läxförhör och prov
 • Delaktighet i genomgångar och diskussioner.
 • I ett grupparbete med en utställning som slutresultat

Planering

V.34 

lektion 1 - Introduktion och presentation av arbetsområdet

lektion 2 - Genomgång vad marknad, varor och tjänster är för något.

lektion 3 - Samhällsekonomins huvudfrågor + arbeta med instuderingsfrågor

V.35

lektion 1 - Genomgång av varför vi handlar med varandra

lektion 2 - Genomgång vem bestämmer priset - utbud och efterfrågan + stenciler 12:3 & 12:4 + film om jämviktspris

lektion 3 - Samhällsekonomins huvudfrågor + ekonomiska system

V.36

lektion 1 - Samhällsglostest + genomgång av ekonomiska system, planekonomi, marknadsekonomi och blandekonomi

lektion 2 - Samhällets aktörer och ekonomiska kretsloppet + arbete med instuderingsfrågor

lektion 3 - Arbeta med instuderingsfrågor

V.37

lektion 1 - Genomgång om att starta företag, vad krävs? + Arbeta med instuderingsfrågor

lektion 2 - Genomgång av konkurrens mellan företag + Arbeta med instuderingsfrågor

lektion 3 - Genomgång av stat, landsting och kommun - inkomst och utgifter

V.38

lektion 1 - Samhällsglostest + genomgång av statens budget och ekonomisk utveckling

lektion 2 - Arbeta med instuderingsfrågor + stenciler

lektion 3 - Genomgång av handel i världen - globalisering, bra eller dåligt?

V.39

lektion 1 - Arbeta med instuderingsfrågor

lektion 2 - Arbeta med instuderingsfrågor

lektion 3 - Samhällsglostest + stenciler

V.40 - Framtidssafari - schemabrytande - grupparbete samt studiebesök på företag och utställning

V.41 - prov


 

Matriser

Sh
Kopia av Samhällskunskap Lgr11 Strandängsskolan 7 - 9

E
C
A
1 - Samhällsstrukturer: Kunskaper
Området har berört kunskapskravet.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
2 - Samhällsstrukturer: Samband
Området har berört kunskapskravet.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
3 - Begrepp och modeller: Användning
Området har berört kunskapskravet.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
4A - Individ och samhälle: Ömsesidig påverkan
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
4B - Individ och samhälle: Individens möjligheter
Området har berört kunskapskravet.
och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
5 - Samhällsfrågor: Undersöka
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
6A - Samhällsfrågor: Ståndpunkter
Området har berört kunskapskravet.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang
6B - Samhällsfrågor: Ståndpunkter - Belysa olika perspektiv
Området har berört kunskapskravet.
och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
7 - De mänskliga rättigheterna
Området har berört kunskapskravet.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
8 - Nationella minoriteter
Området har berört kunskapskravet.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
9A - Demokrati: Kunskaper
Området har berört kunskapskravet.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer
9B - Demokrati: För- och nackdelar
Området har berört kunskapskravet.
och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter,samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
10A - Källor: Använda
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt
10B - Källkritik
Området har berört kunskapskravet.
och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.