👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fältstudie biologi/geografi/idrott

Skapad 2017-08-11 09:05 i Sörviks skola Ludvika
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa Geografi Biologi
År 4-6 kommer arbeta med ett geografi- och biologiarbete. Som avslutning på arbetsområdet kommer vi ha en heldag ute med fältstudie. Detta kommer kombineras med idrott och hälsa.

Innehåll

Syfte

Syftet är att fördjupa kunskaperna kring vårt närområde, dess naturtillgångar och miljö. Syftet är att se vilka olika arter vi kan hitta i vårt närområde och observera hur dessa anpassat sig till sin livsmiljö. Syftet är att titta på kulturlandskapet i vårt närområde och hur vi människor använder oss av vårt närområde. Syftet är också att träna på att använda en karta, samt att anpassa sina rörelser och aktiviteter utifrån miljön vi befinner oss i.

Arbetssätt

*Vi kommer läsa om/repetera kring organismers anpassning till livsmiljön, natur- och kulturlandskap, naturtillgångar samt kartkunskap.
*Vi avslutar arbetsområdet med en heldag med fältstudie i närområdet.
*Dokumentation av fältstudie.

Konkretisering av mål:

Efter avslutat arbetsområde skall du:

* ha orienterat dig med hjälp av en karta tillsammans med en kamrat.
* kunna berätta vad allemansrätten är.
* ha deltagit i en fältstudie där du tittat på någon växt och något djur och kan ge exempel på hur dessa har anpassat sig efter sin livsmiljö.
*  ha dokumenterat dina upptäckter med ord och bild.
* kunna resonera kring skillnaden mellan natur- och kulturlandskap, samt kunna ge exempel på hur människan använt sig av naturen i närområdet.

Hur du får visa vad du kan:


* Delta aktivt i diskussioner.
* Visa en lärare att du kan följa en karta.
* Delta i fysiska aktiviteter under fältstudiedagen.
* Genomföra observationer under fältstudiedagen.
* Dokumentera dina observationer med ord och bild.
* Berätta om allemansrätten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ge  A 6