👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghetensperioden Röd HT 17

Skapad 2017-08-11 09:16 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Syftet med denna PP är att skapa en välfungerande trygg grupp genom att skapa relationer till varje barn och relationer mellan barnen. Under tiden som trygghetsperioden pågår använder vi oss av många gruppstärkande aktiviteter där alla barn får känna sig delaktiga.

Innehåll

Strävansmål:

Att bygga upp goda relationer barn och vuxna emellan.

Att skapa tydliga rutiner där barnen vet hur dagarna ska se ut

Att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

 

Att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

 

VAD ska undervisningen utmana.

Förmågorna som vi ska utmana;

Förmågan att lyssna in

Förmågan att sätta sig in i andras situationer

Förmågan att ta ansvar

Förmågan att ge uttryck

Förmågan att samspela och kommunicera

Förmågan att observera

 

Objekten som tillämpas;

Pedagoger

Gemensamma regler

Aktiviteter och pedagogstyrda aktiviteter

Empati och sympati

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Denna pedagogiska planering används under hela verksamheten och omfattar alla barn och pedagoger på Röd under HT 17.

Förberedelser:

Vi pedagoger har tillsammans arbetat ihop en tydlig mall om trygghetsperioden som vi kommer att jobba utifrån..

Aktiviteter:

Aktiviteter i helgrupp med gruppens samspel i fokus

Gruppstärkande aktiviteter

Styrda aktiviteter i mindre grupper där vi intruducerar material och miljön

 

Efterarbete:

Lärloggar där barnen är delaktiga och visar nyfikenhet till sitt lärande.

Vi pedagoger utvärderar den pedagogiska planeringen om Trygghetsperioden på Röd