👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghetsperioden Gul ht-17

Skapad 2017-08-11 09:16 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet med denna PP är att skapa en välfungerande trygg grupp, genom att skapa relationer till varje barn och relationer mellan barnen. Under tiden som trygghetsperioden pågår använder vi oss av många gruppstärkande aktiviteter där alla barn får känna sig delaktiga.

Innehåll

Strävansmål:

 • att bygga upp goda relationer barn och pedagoger emellan. 
 • att uppmuntra barnen att värna om sig själva, varandra och förskolan
 • att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
 • att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

VAD ska undervisningen utmana.

Förmågorna som vi ska utmana är: 

 • förmågan att lyssna in  
 • förmågan sätta sig in i andras situationer
 • förmågan att ta ansvar
 • förmågan att ge uttryck
 • förmågan att samspela och kommunicera
 • förmågan att värna om

Objekten som tillämpas:

 • pedagoger
 • gemensamma regler
 • aktiviteter och pedagogstyrda aktiviteter
 • empati och sympati

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Denna pedagogiska planering används under hela verksamheten och omfattar alla barn och pedagoger på Gul under höst terminen 2017.

Förberedelser:

Vi pedagoger har tillsammans arbetat ihop en tydlig mall om trygghetsperioden som vi kommer att jobba utifrån.

Aktiviteter:

 • aktiviteter i helgrupp, med gruppens samspel i fokus
 • gruppstärkande aktiviteter
 • styrda aktiviteter i mindre grupper där vi introducerar material och miljö.

Efterarbete:

 • lärloggar där barnen är delaktiga och visar nyfikenhet till sitt lärande.
 • vi pedagoger utvärderar den pedagogiska planeringar om trygghetsperioden på Gul.