👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Namngeografi

Skapad 2017-08-11 11:10 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Geografi
Under kommande veckor kommer vi arbete med namngeografi, titta på olika typer av kartor samt på geografiska mönster för varor och tjänster.

Innehåll

Under kommande veckor kommer vi arbete med namngeografi, titta på olika typer av kartor samt på geografiska mönster för varor och tjänster. Arbetet kommer att delas upp på två delar där det första området handlar om namngeografi och det andra området handlar om geografiska mönster för varor och tjänster. På namngeografin kommer man enbart kunna få godkänt eller icke godkänt då vi inte arbetar med hela kunskapskravet. Under andra delen av arbetsområdet plockar vi in resterade del av kunskapskravet som handlar om att kunna ”beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt och då man kan uppvisa kunskaper för hela betygsstegen.

Del 1

Europas länder (7,8,9)

Europas huvudstäder (7,8,9)

Världshav, berg och floder (8,9)

40 länder (8,9)

Del 2

I den andra delen kommer vi titta på Sveriges handel med andra länder. Vilka länder/världsdelar handlar vi med? Vilka varor importerar vi och vilka exporterar vi? Finns det mönster? Förklara varför Sveriges handel ser ut som den gör?

Det kunskapskrav vi arbetar mot är ”Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.” och plockar även in lägen och storleksrelationer mellan olika geografisa objekt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  C 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  A 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 9