👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsprojekt Vasaskolan ht2017

Skapad 2017-08-11 11:23 i Vasaskolan Ludvika
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska Idrott och hälsa Musik Svenska som andraspråk Bild
En ny termin på Vasaskolan! För att få bästa möjliga grund och skapa en bra lärandemiljö för eleverna kommande läsår, ägnas de första veckorna helt åt värdegrundsarbete av olika slag. Vi kommer att jobba med temat "känslor" och ni får jobba med flera olika uttrycksformer. Som avslutning kommer vi att visa vad vi gjort på en vernissage. Vårdnadshavare kommer att få ta del av utställningen på föräldramötet 4 september.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Förmågor som eleverna ska utveckla inom begreppen känslor och värdegrund:

Begreppslig förmåga:

 •  Innebörden/betydelsen av begreppen.

Analysförmåga:

 • Hantera information samt skilja mellan fakta och värderingar.

Kommunikativ förmåga:

 • Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter.
 • Redogöra, formulera, resonera och redovisa.
 • Framföra och bemöta argument.
 • Samtala, presentera, motivera och diskutera. 

Metakognitiv förmåga:  

 • Reflektera, tolka och värdera det vi diskuterar.

Procedurförmåga:

 • Se utifrån och växla mellan olika perspektiv.
 • Jämföra likheter och skillnader, för- och nackdelar.

 

 

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska utveckla din kommunikativa, analytiska, metakognitiva, begreppsliga och procedurförmåga genom att kommunicera med olika uttrycksformer och vara med i diskussioner, reflektera och analysera demokratiska värden och känslor.

Du kommer att få träna på detta genom:

 • Diskussioner
 • Skapande i olika former
 • Dramaövningar
 • Sånger

 

 

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att titta på hur du deltar i de olika aktiviteterna.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att vara aktiv i diskussioner och övriga aktiviteter.

 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3