👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska år 04 Ht17/Vt 18

Skapad 2017-08-11 11:24 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Planeringen baseras på läromedlet Arc-en-ciel och kommer att kompletteras med andra språkliga aktiviteter och media.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Bonjour!

Innehåll

Syften med franska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Centralt innehåll

Följande innehåll ska vi jobba med/lära oss:

 • Kapiteltexter från Chez nous2 och andra texter.
 • Hälsa och presentera sig
 • Klockan
 • Skriva brev
 • släktord
 • Film + tillhörande diskussion
 • Tala om fritiden
 • Ord för djur
 • Prata om vädret
 • Fritidsaktiviteter 

Kunskapskrav

 • Efter att ha jobbat med arbetsområdena i denna LPP förväntas eleven kunna:
 • Ord och uttryck från boken
 • Räkneorden
 • uttrycka var något finns genom att använda lägesord som till höger, vänster, mitten osv.
 • Läsa franska texter på egen hand och visa att  innehållet förståtts
 • Skriva ett brev på franska för att presentera sig själv, sin familj, sin vardag och sina intressen
 • I enkel form redogöra för några företeelser i olika sammanhang och områden där franska talas
 • Artiklar
 • Böjning av verben avoir, être, aller och faire i presens.
 • Genitivkonstruktion
 • Böjning av olika verb vi stöter på i texter i presens
 • Kommentera innehållet i en film genom att tala om vad som hänt samt delge sin åsikt om några händelser eller personer

Bedömning

 • Att eleven kan det som förväntas redovisas genom
 • Olika arbetsmomenten med ett prov efter varje moment
 • Skriftliga och muntliga läxförhör
 • Kontinuerligt genom diskussioner/ aktiviteter på lektionstid

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M2
Språkval franska ht17/vt18

Rubrik 1

E
C
A
LYSSNA OCH LÄSA
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
LYSSNA OCH LÄSA
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå det innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
LYSSNA OCH LÄSA
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talat språk på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet och detaljer i talat språk på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet och detaljer i talat språk på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
LYSSNA OCH LÄSA
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet och detaljer i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet och detaljer i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
LYSSNA OCH LÄSA
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
LYSSNA OCH LÄSA
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
TALA SKRIVA SAMTALA
Du kan välja enkla texter från olika medier och använder dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använder dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använder dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
TALA SKRIVA SAMTALA
Du kan välja enkelt talat språk som du hör från olika medier och använda det på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkelt talat språk som du hör från olika medier och använda det på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkelt talat språk som du hör från olika medier och använda det på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
TALA SKRIVA SAMTALA
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
TALA SKRIVA SAMTALA
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
TALA SKRIVA SAMTALA
Du kan göra några enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
TALA SKRIVA SAMTALA
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. du anpassar dig också på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
TALA SKRIVA SAMTALA
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra.
TALA SKRIVA SAMTALA
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och bli förstådd när du pratar med andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och bli förstådd när du pratar med andra.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och bli förstådd när du pratar med andra.
TALA SKRIVA SAMTALA
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och bli förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och bli förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och bli förstådd när du skriver till andra.
REALIA
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.