👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 3, Holmesskolan 2017/2018

Skapad 2017-08-11 12:21 i Holmesskolan Torsby
Grundskola 1 – 3 Musik
När vi har musik, får jag möjlighet att utveckla min förmåga att musicera på olika sätt. Vi sjunger, spelar, dansar, gör rörelser, improviserar, gestaltar, skapar, lyssnar, samtalar och reflekterar.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Centralt innehåll

Undervisning

Vi sjunger unison sång, växelsång och kanon.
Vi använder rösten på olika sätt.
Vi spelar tillsammans på rytminstrument.
Vi tränar rytmik genom olika övningar.
Vi lär oss rörelsesånger och danslekar. 
Vi anpassar sång, spel, rörelser och dans till takt och rytm.
Vi skapar, improviserar och gestaltar tillsammans, och i mindre grupp.
Vi bekantar oss med olika begrepp, musiksymboler och tecken.
Vi lär oss om olika instrument, hur de låter och ser ut och till vilken instrumentfamilj de tillhör.
Vi lyssnar på musik från olika musikstilar och tidsepoker.
Vi samtalar kring musikupplevelser och musikens funktion i olika tider och sammanhang.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt då din lärare ser hur väl och på vilket sätt du deltar och genomför övningarna 
i de olika momenten när vi har musik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3