👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik

Skapad 2017-08-11 12:59 i Elinebergsskolan Helsingborg
Fysikämnet syftar till att beskriva och förklara naturen ur ett naturvetenskapligt perspektiv och till förståelse av människans relation till naturen.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vad är krafter egentligen? Kan vi använda de? Att förstå hur kraft och rörelse hänger ihop är grundläggande om vi ska kunna utnyttja de.

Innehåll

Mål att sträva mot

Undervisningen skall sträva efter att eleven:

Tolkade och konkretiserade mål

Du som elev ska känna till och kunna beskriva:kunna förklara hur tyngdkraften verkar

 • kunna hantera och läsa av en dynamometer
 • känna till enheten Newton och dess ursprung
 • kunna rita sammarbetande / motverkande krafter
 • känna till begreppen tyngdpunkt, stödyta och stabilitet
 • känna till friktion och tröghetskraften och dess verkan i vardagliga sammanhang.
 • kunna "Mekanikens gyllene regel"
 • känna till de 5 enkla maskinerna, samt den praktiska nyttan av hävarmar och utväxling i vertyg och redskap, t. ex. i saxar, spett, block och taljor
 • kunna samtala om ämnet

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • Beskriva och förklara med egna ord.
 • Ställa frågor om ämnet
 • Förstå använda och tolka begrepp, modeller och teorier.

Följande begrepp ska du kunna förstå och använda

 • tyngdkraft
 • normalkraft
 • tyngdpunkt
 • kraftpil
 • friktion
 • motkraft
 • accerelation
 • retardation
 • massa
 • tyngd
 • vridningspunkt
 • enarmade hävstång
 • tvåarmade hävstänger
 • hävarm

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • Arbeta med uppgifter i Clio
 • Att förklara centrala begrepp, analysera och diskutera.
 • Enkla experiment

Matriser

Fy
Bedömningsmatris Fysik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda begrepp, modeller och teorier
Kunna använda begrepp för att förklara fysikaliska sammanhang. Exempel: För att ett föremål skall ändra sin hastighet måste man använda en kraft på föremålet.
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonera och förklara
Kunna använda fysikaliska begrepp, modeller och teorier för att förklara företeelser i vardagen Exempel: När du rullar på en cykel kommer den till slut att stanna eftersom den utsätts för en friktionskraft som bromsar cykelns och minskar hastigheten. Utan friktionskraften skulle cykeln kunna rulla hur långt som helst.
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Våra livsvillkor
Hur de naturvetenskapliga upptäckterna påverkar våra livsvillkor. Exempel: Genom att förstå att det finns friktion kan vi bygga cyklar som rullar lättare vilket innebär att det blir mindre jobbigt att cykla.
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.