👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund-vi i vår klass

Skapad 2017-08-11 13:48 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Gruppövningar; 4 hörn, ja-nej-kanske, hemlig handuppräckning, dilemmafrågor.
Grundsärskola F – 9 Samhällsorienterande ämnen Svenska som andraspråk Svenska
Vi bestämmer hur vi ska ha det i klassen, regler, arbetsro o samtalston

Innehåll

Gruppövningar; 4 hörn, ja-nej-kanske, hemlig handuppräckning, dilemmafrågor. Öppna påståenden: Det är bra att alla väntar på sin tur för... Diskussion kring bild på en social situation. Korta filmer, filmsekvenser: diskussioner.

-Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Konfliktlösning och vardagliga moraliska dilemman, till exempel hur man kan hantera olika åsikter.
    SO  7-9
  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
    SO  7-9