👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt - åk 5

Skapad 2017-08-11 21:29 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Grundskola 5 Samhällskunskap
Varför finns det lagar? Vilka skillnader finns det mellan lagar och regler? Vilka konsekvenser kan ett fängelsestraff få för en person och hans/hennes familj? Vad kan det bero på att en del människor börjar begå brott? Vilka åtgärder kan samhället ta till för att minska risken att människor börjar begå brott? Hur kan dessa åtgärder minska denna risk? Vilka för- och nackdelar finns med att döma brottslingar till böter istället för till fängelse? Vilka olika straff eller påföljder kan man få om man blir dömd? Hur går en rättegång till? Vilka kännetecken finns det för att ett samhälle ska vara rättssäkert och varför är dessa kännetecken viktiga? Vad betyder de olika ord och begrepp som tillhör arbetsområdet?

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 17-20

 

Konkretisering av målen - detta visar du genom att

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du

kan analysera rättsliga strukturer

kan uttrycka och värdera olika ståndpunkter i olika aktuella och elevnära samhällsfrågor samt argumentera kring dessa

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med

Vi kommer att titta på olika filmer (lagar, grundlagar och Evas funkarprogram: Rättegång) samt läsa och diskutera kapitlet Lag och rätt i läroboken Koll på samhället. Vi kommer dessutom att träna på ett rollspel om en rättegång där var och en får olika roller såsom domare, notarie, målsägande, åklagare, försvarsadvokat, tilltalade, vittne, nämndeman samt åhörare. 

 

Redovisning 

Du redovisar dina kunskaper genom att medverka på det improviserade rollspelet Rättegången, är aktiv på lektionerna samt svarar på frågor på det test på Lag och rätt som vi kommer att ha i slutet av arbetsområdet.

 

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas

Vi bedömer din förmåga att analysera rättsliga strukturer i samhället genom att du besvarar de olika frågeställningarna kring lag och rätt som finns i ingresstexten.

Du ska också kunna sätta in (några) olika ord och begrepp som tillhör arbetsområdet i ett sammanhang.

 

Begrepp som tillhör arbetsområdet

lag, polis, regel, domstol, domare, rätt, fel, dödsstraff, vård, brottsling, åtal, moral, samhälle, jurist, lagbok, BRIS, barnkonventionen, FN, åklagare, böter, Brottsbalken, rättegång, skyldig, oskyldig, brottsplats, försvarsadvokat, stöld, skadegörelse, rån, inbrott, socialtjänst, fängelse, kriminalvård, droger, skyddstillsyn, samhällstjänst, straffmyndig, brottslighet, drogmissbruk, misshandel, slagsmål, narkotika, snatteri, övervakare, polisstation, överklaga, 112, SOS Alarm, jury, mened, olaga hot, livstids fängelse, häktad, häleri, dom, fortkörning, advokat, klotter, gripen, rättsväsende, Sveriges rikes lag, nämndeman, vittne, laglig, olaglig, rättssal, bevis, milt/lindrigt straff, hårt straff, stifta lagar, kriminalitet, misstänkt, frikänd, laglydig, brottsoffer, rattfylla, konfrontera, yrkande, fälld, friad, målsäganden, skadestånd, sakframställning, ed, ombud, överläggning, biträda, tala sanning, ljuga, plädering, slutanförande, sammanfattning, röst, förhör, klient, polisanmälan, hemligt, anklagad, åhörare, Justitia, mord, ärende, kidnappning, förundersökning, fingeravtryck, protokollförare, huvudförhandling, rättvisa, anklagad, stöldgods, den gyllene regeln, häkte, fotboja, villkorlig dom, skyddstillsyn, cell, förtal, utpressning, diskriminering, rättssäkerhet, jäv, myndighet, förbrytare, grundlag, avtal, konvention, dagsböter, bot, rättsprocess, brott, notarie

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Lag och rätt - åk 5

Lag och rätt

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Utmärkt kvalitet
Grundläggande kunskaper om rättsliga strukturer
Faktakunskaper om t ex lagar och regler samt brott och straff
Du har inte de kunskaper som behövs i arbetsområdet lag och rätt.
Du har grundläggande kunskaper om rättsliga strukturer.
Du har goda kunskaper om rättsliga strukturer.
Du har mycket goda kunskaper om rättsliga strukturer.
Undersöka rättsliga strukturer
Beskriva samband
Du behöver vuxenstöd för att undersöka och förstå hur rättssamhället är uppbyggt och fungerar.
Utifrån dina kunskaper i lag och rätt kan du beskriva enkla samband inom samhällets rättsliga strukturer, hur det är uppbyggt och fungerar.
Utifrån dina kunskaper i lag och rätt kan du beskriva förhållandevis komplexa samband inom samhällets rättsliga strukturer hur det är uppbyggt och fungerar..
Utifrån dina kunskaper i lag och rätt kan du beskriva komplexa samband inom samhällets rättsliga strukturer hur det är uppbyggt och fungerar..
Använda begrepp
Ord och begrepp kring rättsliga strukturer
Du behöver vuxenstöd för att använda och förstå de ord och begrepp som tillhör arbetsområdet lag och rätt.
Du kan för det mesta använda de ord och begrepp som tillhör arbetsområdet lag och rätt på rätt sätt.
Du kan nästan alltid använda de ord och begrepp som tillhör arbetsområdet lag och rätt på rätt sätt.
Du använder de ord och begrepp som tillhör arbetsområdet lag och rätt på rätt sätt.
Undersöka samhällsfrågor
Du behöver vuxenstöd för att undersöka, förstå och resonera kring olika samband när det gäller samhällsfrågor som rör dig och ditt liv (elevnära).
Du kan beskriva enkla samband när du undersöker elevnära samhällsfrågor.
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband när du undersöker elevnära samhällsfrågor.
Du kan beskriva komplexa samband när du undersöker elevnära samhällsfrågor.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Du behöver vuxenstöd för att kunna uttrycka vad du själv tycker och varför i samhällsfrågor som rör dig och ditt liv (elevnära).
Du kan diskutera och värdera med enkla resonemang som har till viss del underbyggda argument i samhällsfrågor som rör dig och ditt liv (elevnära).
Du kan diskutera och värdera med utvecklade resonemang som har relativt väl underbyggda argument i samhällsfrågor som rör dig och ditt liv (elevnära).
Du kan diskutera och värdera med välutvecklade resonemang som har väl underbyggda argument i samhällsfrågor som rör dig och ditt liv (elevnära).