👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska tala, samtala ch lyssna

Skapad 2017-08-12 13:51 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer att träna på hur man bäst presenterar något muntligt, hur man samtalar och deltar i en diskussion samt hur man är en bra lyssnare!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt talspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. 

 

Bedömning - vad och hur

Vad;  Jag bedömer din muntliga kommunikativa förmåga samt din förmåga att lyssna.

Hur; genom att lyssna på hur du aktivt tar del i våra  samtal och hur du presenterar något i stor eller liten grupp

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att få lära oss samtala, lyssna och tala - presentera i samtliga ämnen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6