Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2017-08-12 13:59 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Inledande samhällskunskap; kapitel ett i Upptäck samhälle
Grundskola 5 Samhällskunskap
Vad innebär ämnet? Vad är ett samhälle och hur förändras och påverkas det?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Syftet med det här första området i ämnet samhällskunskap är att känna till vad ett samhälle är och hur det kan formas, förändras och påverkas. Vi kommer också att träna på att analysera - att se vilka orsaker, konsekvenser och lösningar som kan finnas på ett problem - eftersom det är en förmåga man behöver använda mycket när man läser samhällskunskap.

Du ska kunna svara på frågorna;

Vad är ett samhälle?

Hur kan ett samhälle förändras och påverkas? 

 

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer hur väl du deltar i diskussioner och samarbete med dina kompisar för att ta reda på svaren på frågorna. Jag bedömer också hur du utvecklar din analysförmåga i de uppgifter vi kommer att träna på just denna förmåga.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar enskilt, i par och i helklass med att fundera över vad som gör ett samhälle och vad som kan få ett samhälle att förändras. Vi tränar på olika sätt att analysera och att berätta om vad vi tycker och tänker om olika frågor inom ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: