Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering Engelska år 4

Skapad 2017-08-12 14:27 i Killebäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
Terminsplanering Engelska År4 Detaljplanering ges i Classroom. Reservation för smärre ändringar.

Innehåll

Terminernas datum läsår 17/18

Höstterminen

Torsdag 17 augusti – tisdag 19 december 2017 (82 skoldagar)

Lovdagar

v 44, 30 oktober till 3 november

Vårterminen

Måndag 8 januari – fredag 15 juni 2018 (96 skoldagar)

Lovdagar

19 - 23 februari

26 -29 mars

30 april

11 maj 

 

Läromedel med mera

Vi använder oss av Happy 4 Textbook och Workbook.

Varje vecka ska eleverna kunna läsa och översätta de kapitel vi arbetar med. Det är stående läxa hemma.

Vi kommer bland annat att arbeta med; personliga pronomen, "am, are, is", verb med -s på slutet, plural- s, she, he, it och olika verbformer, adjektiv och adjektivformer, räkneord, a & an, possessiva pronomen, veckodagar och klockan, pågående verbform, sammandragen form, prepositioner, substantiv i bestämd form, do och does samt genitivform

Glosorna finns på glosor.eu inloggningen är lenabjork4 ni behöver inte något lösenord för att komma åt dem. 

Kapitelfördelning Happy 4

v 34 - Alphabet (Not in the textbook)

v 35 - We Are the Bests

v 36 - The Spring Bank School

v 37 - A Big Family

v 38 Our Pets + Colors

v 39 - Our Team Our Pets

v 40 - The Zoo Alphabet

v 41 - Friends on our Street

v 42 - Friends all over the World

v 43 - Our Band

v 45 - Wellington Road

v 46 - The Colours of the Rainbow

v 47 ?

v 48 -?

v 49 - ?

 

v 2 -Flags Around the World

v3 - The Wizard

v 4 - What a Beautiful Day

v 5 - Shopping

v 6 - Fancy Dress Day

v 7 -Clubs and Games at School

v 9 - My Cat

v 10 - Rob and Donna

v 11 - What's the Weather Like?

v 12 - Which Seasons the Best?/ The Year Around

v 14 -  Fruit and Vegetables

v 15 - Full English Breakfast

v 16 - Things To Do With a Potatoe

v 17 - Welcome Vijay

v 18 A Day at School/ Favorite Teachers

v 19 - My Way to School

v 20 - Kings and Queens of Speed

v 21 - Across the Channel

v 22 - Cricket is my Game

v 23 - My Favourite Sport

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: