👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation

Skapad 2017-08-12 19:35 i Norrtullskolan Papperskorgen
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
I skolans värld förväntas det att du pratar inför mindre och större grupper. En del tycker att det är roligt, andra tycker att det är obehagligt. Eftersom att få är födda till goda talare är den enda vägen till framgång att träna. Grattis, nu ska du få träna!

Uppgifter

 • muntlig presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
  SvA  C 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
  SvA  C 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  SvA  C 9
 • Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse
  SvA  A 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
  SvA  A 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutveck­lade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  SvA  A 9
 • Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  A 9

Matriser

SvA
Muntlig presentation

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Ny aspekt
Frågor, åsikter och argumentation
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker utifrån de texter du läst så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker utifrån de texter du läst så att samtalet fortsätter på ett bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett bra sätt
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker utifrån de texter du läst så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett mycket bra sätt
Ny aspekt
Språkliga strategier
Du kan välja och använda metoder som fungerar ganska bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda metoder som fungerar bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda metoder som fungerar mycket bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar
Ny aspekt
Muntliga redogörelser
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning (se mall: inledning, innehåll och avslutning) med ett språk som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till situationen på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning (se mall: inledning, innehåll och avslutning) med ett språk som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till situationen på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning (se mall: inledning, innehåll och avslutning) med ett språk som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till situationen på ett mycket bra sätt.
Ny aspekt