👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4 SKRIVA

Skapad 2017-08-13 09:12 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer få skriva olika sorters texter och bearbeta dessa.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att träna din förmåga att:

 • skriva olika slags texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och språklig variation
 • använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
 • skriva berättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling
 • söka, välja ut och sammanställa information som innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp
 • ta/ ge respons och omarbeta texter

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att

  

 • kunna skriva olika sorters texter
 • följa grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
 • skiva berättande texter med handling och gestaltande beskrivningar 
 • kunna hitta, välja ut och skriva en faktatext med ämnesspecika ord och egna formuleringar.
 • ta/ge respons och omarbeta texter 

Undervisning och arbetsformer

 • Vi kommer att:
 • skriva olika sorters texter
 • bearbeta texter
 • se på film
 • samarbete med en författare och skriva en bok
 • arbeta med grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6